Monthly Archives: Listopad 2012

Zápis ze shromáždění SVPH dne 13.11.2012

Výtah: Schůze byla neusnášeníschopná neboť se dostavilo jen 70 z 182 vlastníků jednotek s celkovým vlastnickým podílem 37,49%. Probíhala pouze diskuse na některá témata. Seznámení se stavem domu Projednání nových záloh na služby a provoz domu Kočárkárna Popínavé rostliny poškozující fasádu domů Kačírek u zdí domu Stížnost na znečišťování terasy