Monthly Archives: Červen 2013

Zápis z jednání výboru konaného dne 18.06.2013

Zápis z jednání schůzky výboru SVJ Park Hostivař  – konaného dne  18. června 2013 za účasti členů výboru:   M.Voříšková,  M. Zamrazil , P. Korman,  K. Polák, J.Marek, T. Moudrý, M. Třísková členové  výboru byli pozvánkou seznámeni s programem schůze: kontrola úkolů z minulé schůzky volba předsedy a místopředsedů výboru rozdělení agendy

Smlouva o zajištění a provozu internetových stránek

Abstrakt: ÚIčastníci se níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu přísl. ustanovení Občanského zákoníku dohodli na této smlouvě o nájmu. Pronajímatel je vlastníkem hardware a software technologie, které umožňuje poskytnout: internetové stránky v rozsahu uvedené v příloze A. diskový prostor (dále webhosting) pro zajištění a provoz internetových stránek. služby serveru elektronické

Zápis ze shromáždění SVPH dne 11.6.2013

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků Park Hostivař Mattioliho 3274, konaného dne 11. 6. 2013 V průběhu schůze byli přítomni nebo na základě plné moci zastoupeni následující vlastníci: Anmarex s.r.o., Bach Petr Ing., Bartel Petr Ing. a Bartlová Monika Ing. (SJM), Beneš Karel Ing., Benešová Markéta Ing., Bindzar Jan Ing. a