Monthly Archives: Květen 2014

Transparentní účet pro dětské hřiště a časté otázky

Pro provoz a správu dětského hřiště na našem sídlišti jsme zřídili speciální transparentní účet u FIO Banky: 2600585945/2010. Na tomto účtu můžete sledovat finanční přesuny spojené s provozem dětského hřiště. Je tento účet zřízen pro jednorázovou akci a nebo pro pravidelné příspěvky? Účet je zřízen pro pravidelný provoz každoroční provoz hřiště.

Zápis z jednání výboru konaného dne 14.05.2014

Přítomní: J. S. Marek (JSM), M. Voříšková (MV), P. Korman (PK), T. Moudrý (TM), M. Zamrazil (MZ) Omluvili se: M. Třísková (MT), K. Polák (KP) Hosté: Roman Hrouda, domovník (RH), Hnízdil – TECHEM (PH), Koutský – TECHEM. Jednání: Volba předsedajícího: JSM Zapisovatele: JSM Ověřovatele zápisu: TM Schválení zápisu z předcházejícího

Záznam z jednání výboru konaného dne 30.04.2014

Záznam ze schůze výboru č. 15/2014 Přítomní: J. S. Marek (JSM), K. Polák (KP), M. Voříšková (MV) Omluvili se: P. Korman (PK), T. Moudrý (TM), M. Třísková (MT) Neomluvili se: M. Zamrazil (MZ) S ohledem na počet přítomných členů nebyl výbor usnášeníschopný.

SPL servis.cz: Smlouva o dílo „instalace sekčních vrat v objektu K“

Abstrakt smlouvy: Firma se zavazuje provést kompletní dodávku a montáž akce: „instalace sekčních vrat“, v objektu Nové zahradní město IJK (vjezd objektu K) a to v rozsahu cenové nabídky ze dne 28.4.2014, která je součástí této smlouvy. Dílo bude zahájeno dne 19.5.2014 a předáno objednavateli 30.6.2014. Text smlouvy je ke

Upozornění ohledně vyúčtování za rok 2013

Vážení vlastníci bytových jednotek Mattioliho 3274, při tvorbě vyúčtování za rok 2013 došlo při importu spoluvlastnických podílů omylem k jejich posunutí a každý byt tak má nesprávný spoluvlastnický podíl a tím i náklady, které se počítají dle spoluvlastnického podílu, chybné. Správcovská firma Jiviš, s. r. o. se vám velice omlouvá a

Financování a provoz dětského hřiště

Pro zajištění provozu dětského hřiště a jeho pravidelné údržby jsme zřídili transparentní účet u FIO Banky: 2600585945/2010. Na tento účet mohou přispívat všechna společenství na sídlišti Nové Zahradní Město a též jednotliví rodiče. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím své jméno. Vaše příspěvky chápeme jako vklady a zálohy na plánované