Monthly Archives: Prosinec 2014

Záznam z jednání výboru konaného dne 17.12.2014

Záznam ze schůze výboru č. 27/2014 Datum: 17.12.2014 Přítomní: M. Voříšková (MV), T. Moudrý (TM) Omluveni: J. S. Marek (JSM), K. Polák (KP), M. Zamrazil (MZ), P. Korman (PK) Neomluven: M. Třísková (MT) S ohledem na počet přítomných členů nebyl výbor usnášeníschopný.  

Ukončení smlouvy s 1. RTN

Firma 1. RTN dne 19.12.2014 potvrdila přijetí dohody o ukončení smlouvy ke dni 31.12.2014. Výbor je připraven uzavřít smlouvy na odečty měřidel a jejich rozúčtování s firmou Techem. Text dokumentu je ke stažení ve formátu PDF.

Výpověď smlouvy u Pražská energetika a.s.

Byly vypovězeny stávající smlouvy s Pražskou energetikou a.s. a od 1.1.2015 bude poskytovatelem elektrické energie Nano Energies Trade, s. r. o. Text dokumentu je ke stažení ve formátu PDF.

Zápis z jednání výboru konaného dne 26.11.2014

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU Č. 26 / 2014 Přítomni: Pavel Korman (PK), Karel Polák (KP), Tomáš Moudrý (TM), Miroslava Voříšková (MV), Michal Zamrazil (MZ), Jan Marek (JM) Nepřítomni: Michaela Třísková (MT) Jednání: Volba předsedajícího: PK Volba zapisovatele: TM Volba ověřovatele: MZ Podpis zápisu ze schůze výboru č. 25 / 2014