Monthly Archives: Březen 2015

Záznam z jednání výboru konaného dne 18.2.2015

Záznam ze schůze výboru č. 30 / 2015 Datum: 18. 2. 2015 Přítomní: Pavel Korman (PK), Tomáš Moudrý (TM), Michal Zamrazil (MZ) Omluveni: Karel Polák (KP), Jan Marek (JM), M. Třísková (MT) Hosté: Roman Hrouda (RH) – domovník společenství, Petr Bach – člen společenství Jednání Volba předsedajícího: PK Volba zapisovatele:

Kryt detektoru kouře

Vážení sousedé, při kontrole EPS bylo zjištěno, že některé detektory kouře jsou zakryty. Takový detektor samozřejmě nemůže plnit svou protipožární funkci. Pokud vlastníte uzavřené garážové stání nebo sklepní kóji, zkontrolujte si prosím, zda váš senzor kouře má sejmutý kryt. Krytem byl detektor chráněn při montáži a je možné, že některé