Monthly Archives: Květen 2015

Vyúčtování záloh 2014 a náklady na nová měřidla

Distribuce vyúčtování bude provedena dne 2.6.2015. Připomínáme, že do vyúčtování byly promítnuty náklady nákup a výměnu měřidel TV, SV a T. Na základě usnesení shromáždění vlastníků z roku 2013 má každý majitel bytu možnost v případě měřidel požádat účetní o individuální splátkový kalendář. Ten nesmí přesáhnout délku jednoho roku.

Energetické štítky

Výbor nechal vyhotovit energetické štítky pro všechny naše vchody. Pokud potřebujete kopii, pak se obraťte na výbor, který vám ji zprostředkuje. O kopii může žádat pouze osoba, která se prokáže jako majitel bytu.

Zápis z jednání výboru konaného dne 22.4.2015

Zápis ze schůze výboru č. 32 / 2015 Datum: 22. 4. 2015 Přítomní: Pavel Korman (PK), Karel Polák (KP), Tomáš Moudrý (TM), Michal Zamrazil (MZ) Omluveni: Jan Marek (JM) Neomluveni: M. Třísková (MT) Hosté: Roman Hrouda (RH), Zuzana Malá (ZM) Jednání Volba předsedajícího: PK Volba zapisovatele: TM Volba ověřovatele zápisu: