Monthly Archives: Červenec 2015

Odstoupení člena výboru

Členka výboru Bc. Michaela Třísková se rozhodla odstoupit z funkce člena výboru. Její členství zaniklo dne 24.6.2015. Zápis o odstoupení najdete v záznamu ze schůze výboru 24.6.2015

Záznam z jednání výboru konaného dne 24.6.2015

Záznam z jednání výboru č. 36 / 2015 Datum: 24. 6. 2015 Přítomní: Pavel Korman (PK) Omluveni: Tomáš Moudrý (TM), Karel Polák (KP), Michal Zamrazil (MZ), Jan Marek (JM) a Michaela Třísková (MT) S ohledem na počet přítomných členů nebyl výbor usnášeníschopný. Jediným bodem programu bylo odstoupení MT z funkce

Zápis z mimořádného jednání výboru konaného dne 17.6.2015

Zápis z mimořádné schůze výboru č. 35 / 2015 Datum: 17. 6. 2015 Přítomní: Pavel Korman (PK), Karel Polák (KP), Tomáš Moudrý (TM), Michal Zamrazil (MZ) Omluveni: Jan Marek (JM) Neomluveni: M. Třísková (MT) Hosté: Roman Hrouda (RH) 1. Jednání Volba předsedajícího: PK Volba zapisovatele: TM Volba ověřovatele zápisu: KP