Monthly Archives: Květen 2016

Ventilační turbíny na domě Mattioliho 3274/7

Firma REA Company nainstalovala na dům Mattioliho 3274/7 ventilační turbíny, které by měly zabránit šíření zápachu z digestoří do jednotlivých bytů vlastníků. Výbor by chtěl tímto jednotlivé vlastníky z domu Mattioliho 3274/7 požádat o zpětnou vazbu na níže uvedený formulář výboru do termínu 31.8.2016, v případě kladné zpětné vazby by

Dětské hřiště

Vážení přátelé, rádi bychom Vás seznámili se současným děním okolo našeho společného dětského hřiště. Mezi našimi výbory domů  B, C, D, E, F, G, H a IJK došlo k domluvě, že přispějí určitou částkou na dětské prvky. Od našich přispěvatelů z dětského dne a transparentního účtu se vybralo celkem cca