Monthly Archives: Září 2013

Zpráva o hospodaření k 30.06.2013

Předkládáme vám k nahlédnutí kompletní soubor dokumentů popisující stav hospodaření v SVPH k 30.06.2013. 20130630 – Zpráva o hospodaření 20130630 – Obratová predvaha 20130630 – Kniha faktur 20130630 – Fond oprav

Přehled výdajů za rok 2012

Předkládáme vám přehled nákladů za rok 2012. Postupně zveřejníme všechny účetní doklady, aby kdokoliv z SVJ mohl v elektronické podobně nahlížet do hospodaření SVPH. K dispozici je kniha faktur za 2012 a přehled odměn členů výboru. K odměnám jen připomínáme, že shromáždění vlastníků jednotek schválilo výboru (jako celku) odměny ve výši 15.000 Kč hrubého

Změna domovníka

K 11.09.2013 domovnické práce zajišťovala správcovská firma JiViŠ a domovníkem u nás byl pan Roman Hrouda. Pan Hrouda ukončil u firmy JiViŠ, s.r.o. k 11.09.2013 pracovní poměr dohodou. Nezávisle na tom se výbor rozhodl, že ukončí smlouvu o dílo na domovnické práce, a že provede výběr nového dodavatele těchto služeb.

Vyklizení společných prostor

Správce byl výborem pověřen, aby provedl vyklizení společných prostor (garáže, kočárkárny) od věcí, které poručují požární bezpečnost. Drobné věci, které jsou prokazatelným odpadem, budou vyneseny do kontejnerů směsného odpadu. Ostatní budou přesunuty do Skladu 2 – tzv. Kancelář výboru. Pokud zjistíte ztrátu vašich věcí ve společných prostorách, obraťte se na

Zákaznická karta České pošty

Místopředseda výboru, Tomáš Moudrý, informoval na poslední pravidelné schůzce výboru ostatní členy, že ve prospěch SVPH zajistil zákaznickou kartu České pošty. Karta byla zajištěna bezplatně a umožní výboru SVPH a správci, aby zasílal doporučené poštovní zásilky se slevou. Pan Moudrý též oznámil, že pokud bychom doložili, že náklady za poštovní zásilky

Zápis z jednání výboru konaného dne 11.09.2013

Přítomní: M. Voříšková, P. Korman, J. S. Marek,  K. Polák, T. Moudrý, M. Třísková Zápis vytvořil: M. Třísková Body jednání: 1)      Prosíme informovat předem o distribuci čipů a klíčů, které nejsou na objednávku výboru. 2)      Výbor rozhodl, že si již nepřeje, aby správce zadával firmě COFELY a.s. další zakázky ve

Žádost o zvýšený dohled MP Praha v nočních hodinách

Z podnětu obyvatel SVJ jsme zaslali žádost Městské Polici Praha: Obracíme se na Vás se žádostí o rozšíření dohledu městské policie v naší lokalitě, konkrétně u retenční nádrže a dětského hřiště, které se nacházejí ve spodní části sídliště směrem k pozemkům u Botiče. Naše hřiště je oplocené, avšak neuzamčené. Jedná

Hlodavci v okolí domu

Cituji z diskusního fóra: „Chci touto cestou výbor SVJ a všechny spolubydlící informovat, že jsem v tomto týdnu v noci ze středy na čtvrtek (29.08.2013) cca v 00:30 hodin z okna zahlédl hlodavce (krysa?, potkan?) přeběhnout chodník přímo před vchodem č. 7 směrem od nově instalovaného zeleného odpadkového koše mezi keře

Výkaz práce domovníka k 31.07.2013

S ohledem na časté dotazy ohledne efektivity funkce domovníka, se výbor rozhodl vyžádat si každý měsíc výkazy práce. Ty budou počínaje dneškem pravidelně předkládány na tomto webu ve formátu PDF. Pokud zjistíte ve výkazech činnosti nějaké nesrovnalosti, kontaktujte prosím výbor. 20130805 – Vykaz prace domovnika