Zápis z jednání výboru konaného dne 11.09.2013

Přítomní: M. Voříšková, P. Korman, J. S. Marek,  K. Polák, T. Moudrý, M. Třísková

Zápis vytvořil: M. Třísková

Body jednání:

1)      Prosíme informovat předem o distribuci čipů a klíčů, které nejsou na objednávku výboru.

2)      Výbor rozhodl, že si již nepřeje, aby správce zadával firmě COFELY a.s. další zakázky ve prospěch SVPH.

3)      Dohodli jsme se, že kterýkoliv člen výboru může kontaktovat správce s požadavkem o jakékoliv informace.

4)      Nano Energies předložila výboru nabídku, jakožto alternativní distributor elektrické energie. Oproti stávajícímu PRE nabízí úsporu řádově 27000 Kč. Výbor požádal pana J. S. Marka, aby u distributora zjistil do příští schůze odpovědi na následující otázky:

  1. Předložená nabídka garantuje ceny jen do 16.09.2013. Jaká bude cenová nabídka pro další období 2014 a dále?
  2. Garantujete nám nabízenou cenu? Pokud by se měla změnit, pak v jakém rozsahu?
  3. Je na smlouvu vázána nějaká fixace? Jaká je výpovědní doba?

Pokud budou reakce od NE pozitivní, nechť předloží návrh smlouvy. V opačném případě výbor bude poptávat jiné konkurenční nabídky.

5)      Společnosti SPL servis.cz a TECHNISERV předložily výboru relevantní nabídky na servis slaboproudých technologií v domě: EPS, ACS, STA, DT, UPS a navazujících systémů: gravitační vrata, garážová vrata, detektory kouře. Výbor si dal do konce týden čas na rozmyšlenou pro posouzení cenových nabídek. J. S. Marek bude informovat výbor emailem o výsledku. Výbor též upozorňuje správce, že si již nepřeje, aby výše popsané služby byly zajišťovány jakoukoliv firmou ad-hoc bez řádně uzavřené smlouvy mezi servisní firmou a SVPH. Servis těchto služeb bude nadále zajišťovat výborem určená firma dle platné smlouvy. Výbor bude průběžně správce informovat o dalším postupu.

6)      Nastavení práv přístupu k bankovnímu účtu:

  1. Výbor bude autorizovat veškeré platby zadané správcem. Autorizací jsou pověřeni členové výboru: Pavel Korman, Karel Polák, Míša Třísková. Autorizace plateb smí být provedena až po ověření oprávněnosti platby. Podklady zajistí Jan S. Marek na základě faktur zaslaných od účetní (V. Šímová).
  2. V rámci Jiviš bude moci zadávat platby pouze paní účetní V. Šímová. Autorizovat je bude vždy výbor viz. předchozí bod. Ostatní v Jiviš mohou zažádat s vědomým výboru jen o přístup na čtení.
  3. Pro čtení budou mít na účet přístup všichni členové výboru.
  4. Zajistíme jednu debetní kartu k bankovnímu účtu s limitem 5000 Kč/týden. Kartu převezme k používání pokladník. Pokladník přebírá za kartu hmotnou odpovědnost.

7)      Komunikace s JIVIŠ – podměty na JIVIŠ budou členové výboru zasílat na všechny ostatní členy  a oficiální komunikace na JIVIŠ bude realizována nyní primárně Pavlem Kormanem, jako zástup v případě nepřítomnosti delší než 3 dny bude Tomáš Moudrý. Dohodli jsme se na změně – přes výše jmenované zástupce půjde pouze neurgentní kontroverzní komunikace s potenciálním dopadem na dobré vztahy.

8)      Výbor odsouhlasil, že pokladníkem SVPH bude Tomáš Moudrý.

9)      Úkol pro správce: S ohledem na to, že současný stav pokladny je záporný, předá správce veškeré doklady o výdajích hrazených v hotovosti, a o hotovostních příjmech pokladníkovi. Po revizi dokladů, rozhodne výbor o hotovostním vyrovnání se správcem. Správce již není na dále pověřen vedením hotovostní pokladny SVPH. Veškeré požadavky na hotovostní platby bude správce směřovat na pokladníka výboru. Pokladník je oprávněn provádět hotovostní platby ve výši a rozsahu určeném výborem. Upřesnění pravidel pro hotovostní platby projedná výbor na další schůzce.

10)  Úkol pro správce: předložit nabídku na servis a zásahy z titulu EPS (Termín 10/9). Výbor konstatuje, že úkol nebyl v termínu splněn. Dále již o tuto nabídku nemá výbor zájem.

11)  Jan S. Marek a Tomáš Moudrý byli výborem pověřeni, aby individuálně jednali s ostatními výbory o možnostech spolupráce na financování provozu dětského hřiště.

12)  Tomáš Moudrý informoval výbor, že byla zajištěna úspora na poštovném formou bezplatné zákaznické karty České pošty. Zveřejnit na webu.

13)  Úkol pro správce: Předat přístupové kódy k EPS. Výbor konstatuje, že úkol nebyl doposud splněn. Výbor žádá o dodání ASAP.

14)  Úkol pro správce: dodat klíče od ovládacím panelům EPS u vjezdových vrat splněno jen částečně. Klíče k ovládacímu panelu OPPO I předány panem Bendou panu Markovi. Dodat zbývající klíče a kličku k OPPO K – a to ASAP.

15)  Úkol pro správce: s ohledem na to, že pan Hrouda odchází z pozice domovníka, žádá výbor, aby nový domovník podepsal protokol o:

  1. převzetí věcí (které jsou v majetku SVPH) v bezvadném stavu do užívání,
  2. hmotné odpovědnosti
  3. prohlášení o odpovědnosti za provoz svěřené věci.

Za SVPH podepíše dokumenty předseda. Bez těchto podepsaných dokumentů nesmí domovník žádným způsobem s věcmi v majetku SVPH disponovat nebo jinak nakládat.

Celý zápis včetně Seznamů úkolů a Závěru ke stažení ve formátu PDF:


20130911 – Zapis ze schuze vyboru

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..