Zápis z jednání výboru konaného dne 22.7.2015

Zápis ze schůze výboru č. 37 / 2015

Datum: 22. 7. 2015

Přítomní: Pavel Korman (PK), Karel Polák (KP), Tomáš Moudrý (TM), Michal Zamrazil (MZ)

Omluveni: Jan Marek (JM)

Hosté: Roman Hrouda – domovník

1. Jednání

Volba předsedajícího: PK

Volba zapisovatele: TM

Volba ověřovatele zápisu: KP

Schválení programu jednání

2. Správní firmy

  • Výbor vedl finální debatu nad tématem „nový správce“.
  • Výbor porovnával finální smlouvy od dvou správců, First, s.r.o. a Pragostav.
  • Následně se výbor jednomyslně usnesl (všemi 4 hlasy), že spol. First s.r.o. nám nabízí lepší podmínky.
  • Posléze bylo hlasováno o tom, zda bude se společností First s.r.o. uzavřena smlouva v předloženém znění a zároveň zda bude vypovězena správcovská smlouva se spol. JiViŠ, s.r.o. Hlasování: pro – PK, TM, KP a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.
  • Byla poté podepsána PK a TM smlouva s First, s.r.o. a také podepsána výpověď Jiviš, s.r.o. TM zajistí poslání smlouvy First, s.r.o. a výpovědi Jiviš, s.r.o.

3. Garážová vrata K

Výboru (ve spolupráci s panem Hroudou) se podařilo zařídit z pojistné smlouvy výplatu za pojistnou událost – nabourané garážové vrata neznámým pachatelem. Pojistné plnění ve výši 42106 Kč již dorazilo na účet SVPH. Výbor tedy jednohlasně schválil objednávku a výměnu spodní lamely v ceně 40961 bez DPH. Objedná TM.

Hlasování: pro – PK, TM, KP a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

4. Univerzální čipy a klíče

Výbor pověřil TM a pana Hroudu k tomu, aby od každého z bývalých členů výboru (paní Voříškové a paní Třískové) převzali univerzální čip a univerzální klíč, které budou poté uloženy do trezoru SVPH.

Hlasování: pro – PK, TM, KP a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

5. Schválení harmonogramu výplat odměn

Výbor jednohlasně schválil harmonogram výplat odměn členům výboru (uvedeno v hrubém): PK – červenec 2015 až listopad 2015 – 2490 Kč, prosinec 2015 – 6990 Kč, TM – červenec 2015 až listopad 2015 – 2490 Kč, prosinec 2015 – 5490 Kč, KP – červenec 2015 až listopad 2015 – 2490 Kč, prosinec 2015 – 5490 Kč a MZ – červenec 2015 až listopad 2015 – 2250 Kč, prosinec 2015 – 5250 Kč,

Hlasování: pro – PK, TM, KP a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

6. Techniserv, s.r.o.

V květnu 2015 proběhla pravidelná roční revize detektorů CO, vzduchotechniky, čerpadel, detektorů vlhkosti dle platné smlouvy (s firmou Techniserv). Z důvodu pozdního plnění některých úkolů vyplývajících ze smlouvy, pan Hrouda na základě písemné dohody vyjednal bezplatné servisní kontroly v termínech 8/2015, 11/2015 a 2/2016. Dále zcela zdarma a na základě zjištěných skutečností bude do systému nainstalován detektor venkovní vlhkosti. Výbor by chtěl panu Hroudovi tímto velice poděkovat!

Závěr

Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách schválil všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svoji námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu.

Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, domovníkovi a dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů.

Tento zápis zveřejní na stránkách společenství www.svph.cz JM a na nástěnky v každém vchodu vyvěsí TM.

Termín následující schůze výboru je stanoven na 26. 8. 2015 v 18:30 v pizzerii Rotondo.

Dne 22. 7. 2015 zapsal TM

Dne 30. 7. 2015 ověřil KP

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20150722-Zapis_ze_schuze_vyboru

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..