Zápis z jednání výboru konaného dne 21.10.2015

Zápis ze schůze výboru č. 40 / 2015

Datum: 21. 10. 2015
Přítomní: Pavel Korman (PK), Tomáš Moudrý (TM), Karel Polák (KP), Michal Zamrazil (MZ)
Omluveni: Jan Marek (JM)

1. Jednání
Volba předsedajícího: PK
Volba zapisovatele: TM
Volba ověřovatele zápisu: MZ
Schválení programu jednání

2. Dohoda s Českou poštou, s.p.
Výbor domluvil s Českou poštou, s.p. změnu pošty, ze kterých bude výbor v případě potřeby posílat zásilky, nově to bude pošta Praha 106 a pošta Praha 107. PK a TM podepíší dodatek ke smlouvě.
Hlasování: pro – PK, TM, KP a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

3. Správce
Výbor požádá správce, aby zaurgoval u Jiviš, s.r.o. předání zbylé dokumentace, která nebyla doposud firmou Jiviš, s.r.o. správci předána.
Pan Hájek a paní Houzarová byli zadáni do internetového bankovnictví k účtu SVJ, který je vedený v Komerční bance, pro možnost prohlížení transakcí a zadávání platebních příkazů (pasivně), autorizaci všech platebních příkazů bude i nadále zajišťovat výbor.
Hlasování: pro – PK, TM, KP a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

4. Zelení žabáci, a.s.
Na základě množících se stížností na kvalitu úklidu byla úklidová firma Zelení žabáci, a.s. upozorněna na horšící se kvalitu úklidu. Výbor bude kvalitu úklidu nadále hlídat.
Hlasování: pro – PK, TM, KP a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

5. Shromáždění
Termín shromáždění byl domluven na 26. 11. 2015, pronájem sálu pro pořádání shromáždění a rozeslání pozvánek na shromáždění všem majitelům bytových jednotek zajistí správce.
Hlasování: pro – PK, TM, KP a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

6. UNI klíč od společných prostor
Bývalý člen výboru Michaela Třísková do dnešního dne nevrátila UNI klíč od společných prostor, který jako člen výboru vlastnila. Upozorňujeme tímto Michaelu Třískovou, aby UNI klíč od společných prostor buď vrátila, nebo ztrátu nahlásila na Policii ČR.
Hlasování: pro – PK, TM, KP a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

7. Garážová vrata
Výbor vede diskuzi s firmou SPL servis.cz, s.r.o. o tom, že bychom jim ze stávající smlouvy odebrali servis a opravy garážových vrat, tyto činnosti by nově zajišťovala firma Altoma, s.r.o.
Hlasování: pro – PK, TM, KP a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

8. Nákup
Výbor schválil nákup potřebného posypu (pro zimní období) a hrabla v hodnotě maximálně 2 tisíce Kč. Obojí koupí Roman Hrouda (domovník).
Hlasování: pro – PK, TM, KP a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

9. Pan Vlasák
Stále trvá bohužel problém s opravou stoupačky mezi byty v domě Mattioliho 3274/3, majitelka bytu stále neumožnila přístup do bytu, aby pan Vlasák mohl provést opravu.

10. Výtahy VMC, s.r.o.
Výbor schválil provedení povinných inspekčních prohlídek výtahů v celkové hodnotě 24500 Kč bez DPH.
Hlasování: pro – PK, TM, KP a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

Závěr
Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách schválil všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svoji námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu.
Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, domovníkovi a dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů.
Tento zápis zveřejní na stránkách společenství www.svph.cz JM a na nástěnky v každém vchodu vyvěsí TM.
Termín následující schůze výboru je stanoven na 18. 11. 2015 v 18:30 v pizzerii Rotondo.

Dne 21. 10. 2015 zapsal TM
Dne 22. 10. 2015 ověřil MZ

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20151021-Zapis_ze_schuze_vyboru

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..