Zápis z jednání výboru konaného dne 23.9.2015

Zápis ze schůze výboru č. 39 / 2015

Datum: 23. 9. 2015
Přítomní: Pavel Korman (PK), Karel Polák (KP), Michal Zamrazil (MZ)
Omluveni: Tomáš Moudrý (TM), Jan Marek (JM)
Host: Roman Hrouda (RH)

1. Jednání
Volba předsedajícího: PK
Volba zapisovatele: KP
Volba ověřovatele zápisu: MZ
Schválení programu jednání

2. First, s.r.o.
RH osobně jednal s technikem First, s.r.o., tomuto byly předány kopie listin vztahující se komplexně k našim domům, jeho fungování a technické vybavenosti a které jsme měly k dispozici, po jejich předběžném přezkoumání technikem konstatována jejich nedostatečnost s tím, že zejména projektovou dokumentaci se bude snažit získat na stavebním úřadu.
Co se týká předání mezi správcovskými společnosti, toto zatím neproběhlo, mělo by být uskutečněno v příštím týdnu, First, s.r.o. byla z naší strany udělena plná moc k převzetí, zařídí si to tedy po vlastní ose.
Hlasování: pro – PK, KP a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

3. Schránky
S ohledem na změnu správcovské společnosti, která nastane 1. 10. 2015 bude třeba změnit i označení schránek pro správce, místo Jiviš, s.r.o. bude na schránkách nově uvedeno First, s.r.o. Jiviš, s.r.o. je pak povinen vrátit všechny klíče od schránek, které má k dispozici, First, s.r.o. bude předán jeden klíč od každé schránky. Zbylé klíče RH uschová do trezorku. Zařídí RH.
Hlasování: pro – PK, KP a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

4. Vrata K
Veškeré komponenty byly objednány, bude však nutné objednat náhradní péra – po roce prasklo jedno péro – vztahuje se ještě záruka – výborem jednomyslně odsouhlaseno – toto zařídí RH, na celý servis vrat pak bude nutné udělat výběrové řízení (výborem jednomyslně odsouhlaseno) které provede technik First, s.r.o., s tím, že osloví min. 2 spol. a to Hormann a Altoma, kdy se předpokládá, že tato činnost bude vyškrtnuta dodatkem ke smlouvě se spol. SPL servis.cz, s.r.o., na další schůzi se projedná veškerá činnost spol. SPL servis.cz, s.r.o. dle uzavřené smlouvy zejména v souvislosti s nastalými problémy gradujícími v poslední době a rozhodne se co dále.
Hlasování: pro – PK, KP a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

5. Vrácení UNI čipu a UNI klíče
Bylo konstatováno, že M. Voříšková UNI čip a UNI klíč dle požadavku vrátila, toto však do současnosti neučinila M. Třísková – je třeba zaurgovat. Provede TM.

6. Holuby
Proběhla diskuze nad pokračováním daného problému, RH se domluvil s majitelem bytu v nejvyšším patře domu I v tubusu, došlo k osazení dalších zábran, dále RH předestřel, že by bylo vhodné osadit zábranami další vytipovaná místa (cca 20 metrů), výborem jednomyslně odsouhlaseno (výdaj do 5 tisíc Kč). Zařídí RH.
Hlasování: pro – PK, KP a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

7. Výtahy VMC, s.r.o.
Po obsáhlé diskuzi a předestření problému RH, kterému vše osobně ukázal a vysvětlil technik z výtahové spol., byla projednána otázka výměny konkrétních dílů u výtahů, které je nutné vyměnit, neboť jsou již značně opotřebované (po 7 letech každodenního používání) a již nejsou vyhovující, a to dle zaslaného vyjádření a nabídky výtahové spol. Díly bude nutné objednat s dodacím termínem 4 týdnů. Výbor jednomyslně odsouhlasil postupnou výměnu ve všech výtazích (vždy postupně po jednom výtahu v každém domě – odstávka jednoho výtahu cca 3 hod.) dle předložené nabídky spol. Výtahy VMC, s.r.o. na částku 114.100,-Kč + DPH a to v období následujících 2 měsíců. Zařídí KP.
Hlasování: pro – PK, KP a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

8. Plánované parkoviště Central Group vedle domu K
Proběhla obsáhlá diskuze k předloženému emailovému záměru – prozatím bez rozhodnutí, bude pokračováno na další schůzi.

9. Shromáždění SVJ
Po zaběhnutí nové správcovské společnosti a na následujícím jednání výboru bude nutné po učiněné diskuzi vybrat termín pro konání letošního shromáždění SVJ, kdy veškeré formality již bude zařizovat nová správcovská společnost – bude vyřešeno na příští schůzi.

Závěr
Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách schválil všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svoji námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu.
Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, domovníkovi a dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů.
Tento zápis zveřejní na stránkách společenství www.svph.cz JM a na nástěnky v každém vchodu vyvěsí TM.
Termín následující schůze výboru je stanoven na 21. 10. 2015 v 18:30 v pizzerii Rotondo.

Dne 23. 9. 2015 zapsal KP
Dne 24. 9. 2015 ověřil MZ

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20150923-Zapis_ze_schuze_vyboru

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..