Monthly Archives: Červen 2014

Výpověď smlouvy s T-systems o telekomunikačních službách

Výbor vypověděl smlouvy se společností T-systems o poskytování telekomunikačních služeb. Konkrétně se jedná o službu viaPhone – nouzové výtahové hlášky. Smlouva je vypovězena k datu 30.6.2014. Text výpovědi je ke stažení ve formátu PDF.

Zápis z jednání výboru konaného dne 04.06.2014

Datum: 04.06.2014 Přítomní: J. S. Marek (JSM), M. Třísková (MT), M. Zamrazil (MZ), P. Korman (PK), T. Moudrý (TM), K. Polák (KP) Omluveni: M. Voříšková (MV) Hosté: — Jednání: Volba předsedajícího: PK Zapisovatele: JSM Ověřovatele zápisu: KP Schválení zápisu z předcházejícího jednání, podpis zápisu z předcházejícího jednání. Schválení programu jednání

Výzva výboru členům SVJ SVPH

Vážení majitelé bytových jednotek v domech Mattioliho 3274, dne 24. 9. 2014 se uskuteční ve Zvonkové ulici na Praze 10 letošní shromáždění vlastníků. V případě vašeho zájmu posílejte, prosím, již nyní své podněty, návrhy na body programu shromáždění vlastníků na e-mailovou adresu vybor@svph.cz, případně je vhoďte do poštovní schránky výboru. Termín