Zápis z jednání výboru konaného dne 04.06.2014

Datum: 04.06.2014
Přítomní: J. S. Marek (JSM), M. Třísková (MT), M. Zamrazil (MZ), P. Korman (PK), T. Moudrý (TM), K. Polák (KP)
Omluveni: M. Voříšková (MV)
Hosté:

 1. Jednání:
  1. Volba předsedajícího: PK
  2. Zapisovatele: JSM
  3. Ověřovatele zápisu: KP
  4. Schválení zápisu z předcházejícího jednání, podpis zápisu z předcházejícího jednání.
  5. Schválení programu jednání
 2. Revize úkolů z minulého setkání výboru č. 16/2014.
  1. JSM: Oprava okapových kolen: Výboru byl předložen návrh smlouvy o dílo.
   1. Výbor souhlasí se zrevidovaným návrhem smlouvy. Výbor předá smlouvu panu Vlasákovi k posouzení a podpisu. Pokud jí pan Vlasák podepíše, je JSM a PK pověřen podpisem této smlouvy.
  2. JSM: Garážová vrata K: Vyjádření SPL Servis: „Vrata budou měněna přibližně v termínu 16. – 27.6.2014. Záleží, kdy přesně nám vrata dorazí. Až budou v ČR na skladě, budeme Vás neprodleně informovat a navrhneme konkrétní termín výměny. Výměna by měla proběhnout v rámci jednoho pracovního dne. S omezením průjezdnosti 3-4 hodiny, ovšem ne nepřetržitě.“
   1. Výbor bere na vědomí.
  3. JSM: převod práv pro duplikování certifikovaných klíčů: Pan Brož napsal: „dovolujeme si Vás informovat, že na základě rozhodnutí výboru předáme „Bezpečnostní kartu“ výboru, který dle sdělení dodavatele může písemně přidělit další práva k uzamykacímu systému 2729TT. Který člen výboru převezme certifikát, pan Moudrý?“.
   1. Výbor pověřuje TM, aby převzal od pana Brože originál „bezpečností karty“ ke klíčovému systému 2729TT.
  4. Ostatní úkoly z předchozí schůze byly splněny a nebo jsou dále řešeny v následujících bodech.
 3. JSM+RH: přidělení oprávnění pro výrobu klíčů k hlavním vchodům: pan Hrouda předložil v souvislosti s výše uvedeným bodem programu výboru žádost o schválení přidělení práv pro výrobu klíčů k hlavním vchodům do objektu. Tyto klíče podléhají zvláštnímu oprávnění a samostatnému certifikátu. I v tomto případě bude výroba dalších klíčů podléhat schválení jednoho člena Výboru a tím bude TM, který jejich výboru stejně musí jako pokladník proplácet.
  1. Výbor souhlasí a pověřuje podpisem JSM, PK.
 4. JSM: předání plánů o vyrobených a vydaných klíčích: V souvislosti s předáním dispozic k výrobě klíčů, žádáme správce Jiviš, aby předal plány o vyrobených a vydaných klíčích TM a předávací protokoly k vydaným klíčům JSM, které správce vydal jménem SVPH členům SVJ.
  1. Výbor souhlasí a pověřuje TM, JSM převzetím viz. výše. Dále žádáme o vydání zbývajících klíčů od hlavních vchodů TM.
 5. JSM: Dětské hřiště: Aktuální stav.
  1. Dětské hřiště je od 19.05.2014 přístupné pro veřejnost.
  2. SEPPIA byla informována o nabídce k odkoupení herních prvků. SEPPIA návrh odmítla.
  3. S ohledem na výše uvedené, JSM dává návrh, aby byl na transparentní účet FIO převedeno 15000 Kč na zajištění nezbytných záležitostí pro provoz hřiště. Návrh byl po souhlasu JSM níže modifikován s ohledem na nesouhlas ostatních členů výboru následovně. (Bude nutné uhradit práce truhláře a revize.)
   1. Výbor navrhuje, že platby spojené s provozem, údržbou a případným provozem budou hrazeny přes FIO účet. Tj. přijde-li požadavek na platbu za správu hřiště, budou s účtu KB převedeny peníze na FIO a odtud budou výdaje uhrazeny 1:1.
  4. Poslední revizní zpráva konstatuje, že:
   1. je nutné ještě provést zakrytí spodní části kolotoče. Truhlář, pan Petřina, nabízí tuto úpravu za 2500 Kč s DPH.
    1. Výbor souhlasí z realizací.
    2. je nutné přesadit tabuli dále od obrubníku.
     1. Výbor konstatuje, že tabule zůstane na svém místě, alespoň pro zatím.
  5. Organizátoři Dětského dne předali výboru návrh letáku na finanční podporu dětského hřiště. Dávají podnět výboru, aby tyto letáky nechal vytisknout a rozdával je na dětském dnu. Předpokládaná cena v copy centru OC Hostivař je cca 1100 Kč s DPH. Letáky budou ve formátu A6 v nákladu 200 ks a formátu A3 v nákladu 4 kusy.
   1. Výbor souhlasí s vytištěním 30 ks letáků ve formátu A6 a 1 ks A3. Letáky budou předány organizátorům dětského dne na informační stánek.
    1. KP nesouhlasí s návrhem. Ostatní souhlasí.
  6. Člen SVJ Irena Knausová:
   1. necekat na nejake hledani prvku za 180000, coz je zbytecne predrazene a da se sehnat levneji, ale poridit zatim alespon 4 houpacky a piskoviste, coz se da sehnat do 20tis.
    1. O instalaci nových herních prvků bude rozhodovat shromáždění SVJ.
    2. probrat, zda je mozne ,pokud ostatni vybory nejsou ochotny prispet a pokud nezacnou davat dobrovolne prispevky dobrovolnici, hriste uzamknout a bude pristupne pouze maminkach z nasich 4 baraku a ostatni by meli smulu, kdyz nejsou ochotni nijak se podilet na chodu hriste.
     1. Výbor nesouhlasí. Neshledává to účinné, neboť nelze zaručit, že se bude důsledně zamykat.
 6. Dispoziční práva k bankovním účtům:
  1. úprava dispozičních práv k účtu KB. Návrh termínu zápisu nových disponentů.
  2. úprava dispozičních prav k účtu FIO. Návrh termínu zápisu nových disponentů.
  3. Pokus o zajištění výpisů z účtu FIO ve formátu GPC pro účetnictví.
  4. TM, PK, MZ se setkají 10.06.2014.
 7. Havarijní událost v domě – vytopení garáží: bylo provedeno hrubé vyčíslení nákladů na odstranění škod a opravu garážových prostor. Celková suma je: 121783 Kč s DPH. Veškeré náklady byly nahlášeny naší pojišťovně (ČPP, a.s.) a čekáme na vyjádření. Podklady pro pojistnou událost jsou k dispozici na http://data.svph.cz/CPP/vytopene-garaze/.
  1. JSM informoval výbor, že ČPP dne 03.06. zaslalo SVPH rozhodnutí, že výše uvedená částka bude uhrazena na náš účet SVPH. JSM dále informoval, že všechny práce související s havarijní událostí (opravy v garážích) jsou v běhu. Pan Hrouda začal opravovat omítky a TECHNISERV pracuje na zajištění nového čerpadla.
   1. Výbor bere na vědomí.
 8. MT: Vymáhání pohledávek: MT předloží koncept tabulky pro členy výboru informující o aktuálním stavu pohledávek.
  1. KP předložil vlastní verzi tabulky týkající se vymáhání pohledávek advokátní kanceláří. MT srovná tuto tabulku se svouvlastní. KP pošle svou tabulku všem členům výboru v elektronické podobě.
  2. Aby nedocházelo k dublování činností v rámci tohoto tématu, MT bude nadále sledovat fungování vymáhání pohledávek na straně správní firmy před jejich předáním do advokátní kanceláře. MT zjistí jak je správní firma v této věci efektivní.
 9. JSM+MV+MT: Změna správní firmy: předkládáme návrh na vyhlášení výběru na nového dodavatele správních a účetních služeb a tedy ukončení spolupráce.
  1. Po obsáhlé diskuzi se výbor usnesl na modifikovaném návrhu a požaduje od stávající správní firmy nacenit činnosti, které v současné době reálně vykonává (účetnictví), když záměrem je dohodnout se se správcovskou firmou na snížení její měsíční odměny, která by reálně odpovídala činnostem, které skutečně vykonává. Výbor konstatuje, že převzal technické věci na sebe a z toho titulu stávající cena neodpovídá poskytovaným službám.
 10. JSM: Hlásky ve výtazích: po zdlouhavém jednání T-Systems nabídl, že by stávající hlásky ve výtazích byl ochoten provozovat za 50% současných cen. (Tzn. úsporu z 30t/rok na 15t/rok). Po konzultaci s VMC Výtahy dávám návrh, abychom přeci jen zvolili variantu přechodu z hlásek přes VoIP na GSM brány. VMC Výtahy nám nabízejí, že GSM brány budou nainstalovány za jednorázovou platbu 16018 Kč bez DPH. Přičemž provozní náklady by byly pak pouze ve výši provolaných minut. U Vodafone lze získat SIM karty, kde se platí pouze za skutečně provolané minuty. (6 Kč/min.) Tím by klesly náklady na provoz odhadem např. na 7 výtahů * 20 Kč (provoláno na výtah) * 12 měsíců = 1680 Kč s DPH. T-Systems souhlasil s tím, že i když je výpověď hlásek přes VoIP do 31.05.2014, budou hlásky fungovat ještě do 30.06.2014. Odpovědnou osobu, která toto přislíbila, je pan Pavel Kohout, T-Mobile.
  1. Výbor souhlasí s realizací a změnou na GSM brány.
 11. LED osvětlení do výtahů: předložena nabídka na provedení výměny světel ve výtazích za LED včetně instalace nových bezpečnějších krytů světel. Cena za LED osvětlení: 45430 Kč s DPH. Cena za nové kryty: 34790 Kč s DPH. LED osvětlení bylo více jak měsíc testováno ve velkém výtahu vchodu č. 5. Kvalita světla je naprosto srovnatelná s běžnými trubicemi. Na první pohled není možné rozeznat rozdíl.
  1. Výbor souhlasí s předloženou kalkulací a žádá dodavatele VMC Výtahy, aby předložil návrh smlouvy o dílo na provedení této akce.
 12. Odborná zkouška provozuschopnosti výtahu: vzhledem k tomu, že minulých letech nebyla provedena pravidelná 3letá zkouška provozuschopnosti našich výtahů (neexistují o tom protokoly a Brož tvrdí, že nikdy nic takového nebylo uděláno), VMC Výtahy předkládá nabídku pro provedení této zkoušky dle norem a předpisů. Cena: 27300 Kč s DPH.
  1. Výbor souhlasí s realizací a žádá, aby výsledná revizní zpráva byla též předána výboru v tištěné i v elektronické podobě.
  2. KP vyjedná realizaci.
 13. JSM: LED osvětlení v garážích: Byla provedena testovací instalace LED osvětlení v garážích 1K2.PP. Při přímém šetření JSM, RH (Roman Hrouda) a zástupci VMC Výtahy, bylo konstatováno, že kvalita světla je stejná ne-li vyšší, než-li s využitím stávajících obyčejných zářivkových trubic. JSM proto doporučuje výboru, aby odsouhlasil dokončení instalací v celém prostoru garáží.
  1. Výbor souhlasí s provedením výměny.
 14. JSM: Digitalizace archivu: vzhledem k tomu, že digitalizace dokumentů je velice časově a tedy i finančně náročná, žádám tímto výbor souhlas s proplacením nákladů na zpracování těchto dokumentů (revizní zprávy, předávací protokoly, smlouvy, staré zápisy, …). Odhadem jde asi 300 stran textu. Vše bude převedeno do elektronické podoby buď ve formátu PDF nebo textu a zveřejněno na internetových stránkách. Buď na portálu (www.svph.cz) a nebo datovém skladu (data.svph.cz). Předpokládaný náklad 2500 Kč s DPH za celou akci. (Do archivu bude převedeno vše od počátku fungování SVPH.)
  1. S návrhem souhlasí: MT, JSM, MZ. Proti: TM, KP; zdržel se: PK. Návrh nebyl přijat.
 15. JSM: Proplacení nákladů na tisk: Od 09.01.2014 do 30.05.2014 vedu evidenci vytištěných dokumentů v zájmu SVPH. Celkem jsem vytiskl k dnešnímu dni 94 stran černobíle/barevně na laserové tiskárně. Žádám o proplacení nákladů na tisk. Cena: 9 Kč/strana. Celkem tedy: 846 Kč s DPH.
  1. Nesouhlasí: TM, KP. Souhlasí: JSM, PK, MZ, MT. Návrh byl přijat.
  2. V tomto směru bylo výborem dále odsouhlaseno, že veškeré obdobné činnosti je nutné odsouhlasit dříve, než budou realizovány včetně pověření osoby, která dané provede. Odsouhlasený výdaj v tomto bodu je posledním svého druhu.
 16. JSM: Služební telefon: v současnosti je na služební telefon Výboru nastaveno omezení, že nelze volat na placené linky 8xxx. Tím, je zajištěno měsíční provoz telefonu stojí konstantně 699 Kč/měsíc s DPH. Několikrát se mi stalo, že jsem se nemohl dovolat na zákaznické linky našich dodavatelů a bohužel ne vždy byla k dispozici alternativa (číslo na mobil nebo pevnou linku). Dávám návrh, aby bylo zrušeno omezení na finanční limit s tím, že placené linky budou členy výboru volány jen ve výjimečných případech, kdy není jiná možnost.
  1. Návrh nebyl přijat. Členové výboru budou v takovém případě volat především ze svého soukromého mobilu, což je jejich povinností. Případné náklady budou předány výboru k posouzení a proplacení. Po diskuzi se JSM rozhodl, že obsluhu služebního telefonu nebude dále vykonávat s tím, že tuto povinnost si na sebe dobrovolně převzal TM s čímž ostatní členové výboru souhlasili, v tomto směru TM JSM požádal o vydání SIM karty, aby mohl danou činnost vykonávat, když telefonní aparát si zařídí sám.
 17. TM: Havarijní oprava vrat I: Zjištěna závada indukční smyčky. Je třeba jí vyměnit. Cena opravy materiál + práce: 5100 Kč bez DPH. Opravu zajistí SPL Servis.cz.
  1. Výbor souhlasí s realizací.
 18. JSM: Termín následující schůze: středa, 25.06.2014 od 18:30.

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20140604 – Zapis ze schuze vyboru v1.2

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..