Zápis z jednání výboru konaného dne 14.05.2014

Přítomní: J. S. Marek (JSM), M. Voříšková (MV), P. Korman (PK), T. Moudrý (TM), M. Zamrazil (MZ)
Omluvili se: M. Třísková (MT), K. Polák (KP)
Hosté: Roman Hrouda, domovník (RH), Hnízdil – TECHEM (PH), Koutský – TECHEM.

 1. Jednání:
  1. Volba předsedajícího: JSM
  2. Zapisovatele: JSM
  3. Ověřovatele zápisu: TM
  4. Schválení zápisu z předcházejícího jednání, podpis zápisu z předcházejícího jednání. Výbor konstatuje, že i když jednání 30.04.2014 nebylo usnášeníschopné, jednání přítomných členů schvaluje v plném rozsahu.
  5. Schválení programu jednání
 2. PH: TECHEM: Termíny realizace výměny měřidel: podepsání smluvního dodatku a stanovení pravidel součinnosti RH.
  1. PH: Informoval, že mají na skladu pouze měřidla TV a SV a že německý subdodavatel zatím nemá kalorimetry. Předpokládáme, že by mohly být skladem kolem června až července. Navrhujeme, že bychom začali hned podle toho, jak přijdou. Dva termíny co nejdříve a třetí termín jako bonus v září 2014.
  2. Výbor odsouhlasil podepsání dodatku smlouvy DODATEK č. 1 ke Smlouvě o Dílo č. 119/15/3/01 D.
  3. Výbor pověřuje RH, aby byl přítomen výměnám měřidel. Bude provádět kontrolu provedených prací. Svým podpisem potvrdí zejména ty případy, kde se nepodařilo vstoupit do bytu, neboť majitel jej neotevřel.
 3. Revize úkolů z minulého setkání výboru č. 15/2014.
  1. Výbor konstatoval, že je všechny úkoly z minula (kromě LED osvětlení do výtahů) byly splněny a nebo jejich plnění probíhá dle domluvených termínů.
  2. V případě LED osvětlení pro výtahy byl úkol odložen.
 4. JSM: Dětské hřiště: Aktuální stav.
  1. Ostatní SVJ prostřednictvím SEPPIA informují, že mohou přispět až 20000 Kč. Navrhuji, abychom přispěli ve stejné výši mínus již zrealizované náklady na demolici.
   1. Zatím odloženo až podle reakce na bod h.ii
  2. Provedena likvidace ohrady pískoviště z důvodu urychleného zprovoznění hřiště.
  3. Naplánována oprava herních prvků – tabule a kolotoč.
   1. Výbor bere na vědomí, že oprava proběhla.
  4. Naplánována revize.
   1. Výbor bere na vědomí, že revize proběhla.
  5. Termín otevření hřiště se stanovuje na 19.05.2014.
   1. Výbor bere na vědomí.
  6. Z důvodů možné kolize s konáním dětského dne v OC Hostivař, se Dětský den na NZM přesune na 08.06.2014.
  7. SEPPIA: Žádost o umožnění zvelebení neutěšeného prostoru dětského hřiště NZM svépomocí obyvatel NZM a za přispění Občanského sdružení SEPPIA: Jednalo by se např. o navezení kvalitního písku do celého prostoru hřiště (ne do pískoviště, které bylo odstraněno), výtvarnou výzdobu oplocení (dočasnou – snímatelnou), umístění dočasných sedacích prvků apod. Konkrétní „drobné – lehce odstranitelné“ úpravy prostoru by probíhaly vždy na základě předběžného souhlasu revizního technika.
   1. Viz. bod h.ii)
  8. SEPPIA: Žádáme o potvrzení, že výbor IJK (na základě souhlasu revizního technika) zpřístupní prostor veřejnosti Financování drobných – lehce odstranitelných úprav by probíhalo za přispění občanů NZM, dále pak z finančních příspěvků veřejnosti a obyvatel NZM. V případě úspěchu žádosti OS SEPPIA v rámci projektu Zásobníků projektů – Město na míru je možnost získání finančního příspěvku z veřejných zdrojů MČ Praha 10. Z tohoto důvodu je potřebné především souhlasné stanovisko výboru domů IJK k bodu písm. h), protože v rámci soutěže Zásobníku jsou podpořeny pouze projekty, které budou přístupné veřejnosti.
   1. Výbor hřiště nechá otevřené v momentě, kdy dostane kladné vyjádření od revizního technika.
   2. Výbor nabízí SEPPIA, že zbylé herní prvky a umístěné lavičky nabídne za 1 Kč k prodeji. SEPPIA tak převezme odpovědnost za provoz dětského hřiště v plném rozsahu.
 5. Dispoziční práva k bankovním účtům:
  1. úprava dispozičních práv k účtu KB. Noví disponenti/práva
   1. Výbor souhlasí s tím, že autorizace plateb bude provádět i TM, MZ. TM, MZ s PK provede nezbytné úpravy na pobočce banky.
  2. úprava dispozičních prav k účtu FIO. Noví disponenti/práva
   1. Odloženo na příští jednání.
  3. Zajištění přístupu k účtu FIO ve formátu GPC pro účetnictví.
   1. Odloženo na příští jednání.
 6. Havarijní událost v domě: dne 02.05.2014 po 16:10 došlo k havarijnímu stavu v garážích 1K2.PP. Čerpadlo, které přečerpává dešťovou vodu ze svodu před vjezdem do 1K1.PP garáží přestalo fungovat. Následkem toho všechna dešťová voda se rozlila po garážích ve 1K2.PP a to včetně krytých garážových stáních. Voda též natekla částečně do 1K1.PP, protože kanalizace přestala stíhat. Voda přetekla z prvního do druhého patra. Celá záležitost je řešena jako pojistná událost – živelná pohroma/zatopení, kde je spoluúčast 2000 Kč finanční strop až několik milionů (cena celého objektu). Předpokládané opravy: omítky v garážích, čerpadlo, řídicí elektronika, následný úklid.
 7. JSM: Oprava okapových kolen: kolem domu je celkem 40 okapových kolen, které ústí do domu. Díky špatnému zazdění zatéká pod omítku a nebo přímo do domu. Oprava jednoho kolene: 1577,50 Kč/kus. Celkem: 63100 Kč.
  1. Předložte návrh smlouvy o dílo. Výbor souhlasí s realizací.
 8. JSM: Garážová vrata K: Předložení finální cenové nabídky a návrhu smlouvy na rekonstrukci garážových vrat K. Rekonstrukci zajistí SPL Servis.cz, s.r.o.. Zvolená varianta: sekční garážová vrata bez dveří. Cena za rekonstrukci: 96503 Kč bez DPH. Výbor pověřuje PK a JSM podpisem smlouvy.
  1. Výbor souhlasí s uzavřením smlouvy. Nechť protistrana dodá podepsanou verzi. Následně podepíše za výbor PK a JSM.
 9. JSM: Návrh dodatku smlouvy na internetové služby pro SVPH s ohledem na to, že stávající prostředky již nepostačují a překročily rámec původní smlouvy. Na hostingu je provozován www.svph.cz (Hlavní stránky), forum.svph.cz (Diskusní fórum), vykaz.svph.cz (Pracovní výkazy), data.svph.cz (Datové úložiště dokumentů). Nová cena je dodatkem stanovena na 699 Kč/měsíc pro webhosting a datové služby a 450 Kč/rok pro doménu.
  1. Výbor souhlasí a pověřuje podpisem PK a TM.
 10. RH: Nákup zahradního materiálu: Celkem odhadovaná cena do 30000 Kč. Položky:
  1. Mulčovací kůra – 100 pytlů, 85 Kč/kus
   1. Výbor souhlasí.
  2. Keře do zadního traktu – 150-200 ks, 50-80 Kč/kus
   1. Výbor souhlasí.
  3. Keře do předního traktu – 25 ks, 50-80 Kč/kus
   1. Výbor souhlasí.
  4. Substrát na dosazování keřů – 10 pytlů, 130/kus
   1. Výbor souhlasí.
  5. Hnojivo na keře – 25 kg, 1 kg/45 Kč
   1. Výbor souhlasí.
  6. Hlína na dosypání nerovností terénu a různé úpravy; cena 2000 Kč.
   1. Výbor souhlasí.
 11. JSM: převod práv pro duplikování certifikovaných klíčů: Nechť přidá práva k této činnosti pan Brož panu Hroudovi. Pan Hrouda bude klíče zadávat do výroby na základě písemného pověření člena výboru TM. Zjednoduší se tím administrativa vyúčtování výroby.
  1. Výbor souhlasí s tím, že práva vyrábět klíče bude mít i pan Hrouda.
 12. Eliška Müllerová: žádost o umístění klimatizace: V průběhu června 2014 bude v mém bytě č. 63 – budova K, probíhat montáž klimatizace, kterou bude provádět dodavatel, firma CVB, s.r.o. Chomutov. Součástí montáže bude provedení průrazu stropu a střechy o průměru cca 100 mm, kde bude na střechu vyveden komínek, obdobně jako u předchozích průrazů pro instalované antény. Veškeré části střešní konstrukce budou obnoveny a profesionálně zaizolovány. Tuto část bude pro firmu CVB provádět profesionální dodavatele, firma HIPOS s.r.o. Litvínov.
  1. Výbor konstatuje, že pro provedení daných stavebních úprav související s instalací klimatizace je potřeba splnit podmínky stavebního zákona a NOZ. Dále výbor připomíná, že toto bude představovat zásah do společných částí domu. Pravomoc k provedení daných úprav má pouze shromáždění VJ a to kvalifikovanou většinou.
 13. JSM: Termín následující schůze: 04.06.2014 od 18:30.

Kompletní platné znění zápisu ve formátu PDF ke stažení: 20140514 – Zapis ze schuze vyboru v1.2.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..