Transparentní účet pro dětské hřiště a časté otázky

Pro provoz a správu dětského hřiště na našem sídlišti jsme zřídili speciální transparentní účet u FIO Banky: 2600585945/2010. Na tomto účtu můžete sledovat finanční přesuny spojené s provozem dětského hřiště.

Je tento účet zřízen pro jednorázovou akci a nebo pro pravidelné příspěvky?
Účet je zřízen pro pravidelný provoz každoroční provoz hřiště.

Kolik stojí ročně běžný provoz hřiště?
Provoz hřiště za normálních okolností stojí přibližně kolem 10000 Kč až 30000 Kč ročně. Zejména: doplňování písku, roční revize, údržba herních prvků.

Z dětského hřiště zmizely herní prvky. Budou se dávat nové?
Ano, je tu záměr podporovaný občanským sdružením SEPPIA, o.s., aby se na naše dětské hřiště vrátily nové herní prvky, které budou splňovat normou schválené limity a bude je možné bezpečně umístit do prostoru našeho hřiště.

Kolik budou nové herní prvky stát a kdo to zaplatí?
Zatím není jasná přesná částka a rozpočet. Zástupkyně občanského sdružení SEPPIA, přislíbila, že prozkoumá a předloží všem výborům SVJ na našem sídlišti Nové Zahradní Město (NZM) několik nabídek od vhodných firem, které by mohly nové herní prvky dodat. Předběžný odhad nákladů se pohybuje kolem 170 až 200 tisíc Kč. Na nové herní prvky se budou muset složit všichni na tomto sídlišti. Určitě by měly přispět všechna SVJ na našem sídlišti. Bude ale i milé, když přispějí jednotliví rodiče. Příspěvky lze již teď posílat na transparentní účet: 2600585945/2010.

Jak mohu pomoci Já (jsem členem výboru)?
Pokud jste členem výboru SVJ, pak iniciujte diskusi na vašem příštím zasedání výboru na téma pravidelných měsíčních nebo ročních příspěvků na provoz dětského hřiště. Částka by se měla pohybovat alespoň v hodnotě 5000 Kč/rok a pro účely obnovy herních prvků dětského hřiště alespoň 30000 Kč/jednorázově. Můžete též vyzvat obyvatele domu, aby dle svých možností přispívali měsíčně malými částkami např. 50 až 200 Kč/měsíc a to nepřetržitě.

Jak mohu pomoci Já (nejsem členem výboru)?
Oslovte někoho ze zástupců ve vašem výboru SVJ a požádejte jej o součinnost a projednání otázky zajištění financování a provozu našeho dětského hřiště. Ukažte mu tuto stránku internetovou stránku, na které jsou zodpovězeny klíčové otázky ke stávajícímu provozu dětského hřiště. Požádejte jej, ať kontaktuje  náš výbor a občanské sdružení SEPPIA. Vy sám/sama můžete též přispět libovolnou částkou na náš transparentní účet: 2600585945/2010. Pokud nebydlíte na našem sídlišti a přesto hřiště využíváte, budeme rádi, když se též aktivně zapojíte.

Jak mám(e) správně poslat příspěvek na transparentní účet?
Své finanční příspěvky posílejte prosím na transparentní účet u FIO Banky: 2600585945/2010. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné vašeho domu, ve kterém bydlíte (červené čtyřmístné číslo u vchodových dveří) a jako specifický symbol vaše telefonní číslo. Do zprávy pro příjemce můžete uvést vaše jméno a text: „Příspěvek na …“. Nikdy prosím neuvádějte slovo „Dar“. Pokud budete chtít, obraťte se na naši účetní, která vám mile ráda vystaví účetní doklad jako stvrzenku, že jste uhradili zálohu na opravu a provoz dětského hřiště.

Jak mohu kontrolovat co se s vybranými penězi stane?
Veškeré finanční toky ohledně provozu dětského hřiště jsou od 14.05.2014 vedeny přes transparentní účet, takže kdokoliv může nahlížet, jak je s penězi na dětské hřiště nakládáno. Co se týče účetních dokladů a revizních zpráv, které budou souviset s dětským hřištěm, ty budou k dispozici k nahlédnutí a stažení v datovém skladu na adrese http://data.svph.cz/Hriste. Ohledně výdajů na obnovu dětského hřiště bychom rádi, aby rozhodnutí bylo kolektivní v rámci celého našho sídliště.

Kdo je majitelem a provozovatelem dětského hřiště?
Majitelem a provozovatelem stávajících herních prvků (kolotoč, tabule, houpadlo, písku) a laviček na hřišti je Společenství vlastníků Park Hostivař Mattioliho 3274. Z toho titulu je naše SVJ zodpovědné za technický stav těchto herních prvků.

Proč hřiště spravuje SVJ Mattioliho 3274 a ne MČ P10?
Dětské hřiště historicky postavil developer celého našeho sídliště Central Group. Ten převedl práva a povinnosti plynoucí s provozem dětského hřiště na Společenství vlastníků Park Hostivař Mattioliho 3274. Městská část Prahy 10 provozuje bezesporu spoustu hřišť. Zatím jsme ale neměli úspěch v jednáních, která by hřiště převedla právě na MČ P10.

Kdo je majitelem pozemku, na kterém dětské hřiště stojí?
Dětské hřiště stojí na pozemku 669/2 (pro zobrazení katastrální mapy, zadejte prosím CAPTCHA kód). Jeho majiteli 12 spolupodílníků. SVPH se již dříve pokusilo s majiteli vyjednat nájemní smlouvu na příslušnou část pozemku za 1 Kč/rok. Bohužel stávající vlastníci se nedohodli na podpisu.

Je hřiště již v provozu?
Dětské hřiště je otevřené od 19.05.2014 na základě usnesení výboru SVPH číslo 4.5.1 ze dne 14.05.2014. Na herních prvcích budou i po tomto datu probíhat drobné úpravy. Žádáme rodiče a zejména děti, aby dbali pokynů provozního řádu, který je umístěn u vchodu do oploceného prostoru dětského hřiště a to v zájmu vlastní bezpečnosti!

Osud dětského hřiště mi nejí lhostejný. Mohu pomoci i jinak než-li penězi?
Klíčové otázky, které musíme stále řešit:

  1. Vlastnictví pozemku a jeho pronájem.
  2. Provoz a správa dětského hřiště. Ideálně převést tyto povinnosti na MČ nebo nějaké občanské sdružení (podle NOZ: zapsaný spolek) zastřešující celé naše sídliště, který by převzal toto břemeno na sebe. SVPH je ochotné stávající inventář dětského hřiště prodat za symbolickou částku.
  3. Podpořit vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými výbory na sídlišti.
  4. Pomoci občanskému sdružení SEPPIA v záměru obnovy dětského hřiště.
  5. Obecně nabídněte své služby a  zkušenosti…

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..