Zápis z mimořádného jednání výboru konaného dne 17.6.2015

Zápis z mimořádné schůze výboru č. 35 / 2015

Datum: 17. 6. 2015
Přítomní: Pavel Korman (PK), Karel Polák (KP), Tomáš Moudrý (TM), Michal Zamrazil (MZ)
Omluveni: Jan Marek (JM)
Neomluveni: M. Třísková (MT)
Hosté: Roman Hrouda (RH)

1. Jednání
Volba předsedajícího: PK
Volba zapisovatele: TM
Volba ověřovatele zápisu: KP
Schválení programu jednání ve znění jak je uvedeno v bodech 1 až 11 tohoto zápisu

Hlasování: pro návrh – PK, TM, KP a MZ, proti návrhu – nikdo, zdržel se – nikdo.

2. Správní firmy
Výbor jednohlasně schválil vyřazení dvou nabídek správních firem (konkrétně REGIA Facility, s.r.o. a Jiviš, s.r.o.) z důvodu nedodržení technických kvalifikačních předpokladů, nedoložení referencí, netransparentnímu způsobu konstrukce ceny, neodpovídajícímu rozsahu nabízených služeb, v případě Jiviš, s.r.o. častým problémům s fakturací neobjednaného plnění, a neadekvátní ceny, shodli jsme se na tom, že jednání budou dále vedena s firmou Pragostav a First, s.r.o.

Hlasování: pro návrh – PK, TM, KP a MZ, proti návrhu – nikdo, zdržel se – nikdo.

3. Debata se správními firmami
Výbor vedl debatu s dvěma správními firmami (Pragostav a First, s.r.o.), procházel předem zaslané návrhy smluv a dohodl se s přítomnými zástupci správních firem na úpravě těchto smluv. V termínu do 30. 6. 2015 provede KP na základě připomínek členů výboru revize smluv a poté je TM zašle k novému nacenění příslušným správním firmám, které do termínu 10. 7. 2015 aktualizují cenu těchto smluv a zašlou zpět na výbor. Poté by byla vybrána jedna správní firma a podepsána smlouva.

Hlasování: pro návrh – PK, TM, KP a MZ, proti návrhu – nikdo, zdržel se – nikdo.

4. Retardéry
Výbor jednohlasně schválil instalaci dalších zpomalovacích retardérů z důvodu bezpečnosti chodců a dětí v garážích našich objektů a to na místa: u vstupních žlutých dveří do garáží a to na budově Mattioliho 3274/3 (- 1 pp. a – 2 pp.), Mattioliho 3274/5 (- 2 pp.) a Mattioliho 3274/7 (- 1 pp.). Celková cena včetně DPH je 49964 Kč. Objedná RH.

Hlasování: pro návrh – PK, TM, KP a MZ, proti návrhu – nikdo, zdržel se – nikdo.

5. Nákup prodlužovacího kabelu a vrtačky
Výbor jednohlasně schválil nákup prodlužovacího kabelu a vrtačky pro potřebu domovníka. Celková cena do 5000 Kč s DPH.

Hlasování: pro návrh – PK, TM, KP a MZ, proti návrhu – nikdo, zdržel se – nikdo.

6. Změna výše odměn členů výboru na rok 2015
Byl vznesen návrh, aby se odměna JM s účinností od 1. 7. 2015 snížila z 2250 Kč/měsíc na 0 Kč/měsíc. Důvodem je dlouhodobá absence JM na schůzích výboru. Částka 2250 Kč/měsíčně bude rozdělena mezi ostatní členy výboru a to takto: PK se stávající měsíční odměna navýší o 750 Kč, TM se stávající měsíční odměna navýší o 500 Kč, KP se stávající měsíční odměna navýší o 500 Kč, MZ se stávající měsíční odměna navýší o 500 Kč.

Hlasování: pro návrh – PK, TM, KP a MZ, proti návrhu – nikdo, zdržel se – nikdo.

7. Dodatek ke smlouvě s domovníkem
Výbor jednohlasně schválil podpis dodatku ke smlouvě s panem domovníkem RH, změna se týká: zrušení dosavadní údržby dětského hřiště a zrušení výkazu práce.

Hlasování: pro návrh – PK, TM, KP a MZ, proti návrhu – nikdo, zdržel se – nikdo.

8. Smlouva o údržbě dětského hřiště
Výbor jednohlasně schválil podpis smlouvy o údržbě dětského hřiště, údržba dětského hřiště bude stát měsíčně 2082 Kč s DPH a na této částce se budou podílet všechny domy v naší lokalitě (dům A, B, C, D, E, F, G, H, IJK) podle počtu jejich bytových jednotek. Tyto faktury budou propláceny výhradně z transparentního účtu ve FIO bance.

Hlasování: pro návrh – PK, TM, KP a MZ, proti návrhu – nikdo, zdržel se – nikdo.

9. Pražské vodovody a kanalizace
Výbor jednohlasně schválil podpis zaslané aktualizované smlouvy, kterou má naše SVJ s PVK.

Hlasování: pro návrh – PK, TM, KP a MZ, proti návrhu – nikdo, zdržel se – nikdo.

10. Dětské hřiště
Výbor jednohlasně schválil (do maximální částky 22015 Kč s DPH) jednorázový nákup nových herních prvků na dětské hřiště. Na nákupu nových herních prvků na dětské hřiště se budou společně podílet všechny domy v naší lokalitě. Na údržbě dětského hřiště taktéž. Maximální částka, která vychází ročně na údržbu dětského hřiště pro náš objekt je 6463 Kč s DPH (celková částka na všechny domy v naší lokalitě za údržbu dětského hřiště je 40000 Kč ročně).

Hlasování: pro návrh – PK, TM, KP a MZ, proti návrhu – nikdo, zdržel se – nikdo.

11. Závěr
Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách schválil všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svoji námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu.
Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, domovníkovi a dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů.
Tento zápis zveřejní na stránkách společenství www.svph.cz JM a na nástěnky v každém vchodu vyvěsí TM.
Termín následující schůze výboru je stanoven na 24. 6. 2015 v 18:30 v pizzerii Rotondo.

Dne 17. 6. 2015 zapsal TM
Dne 29. 6. 2015 ověřil KP

 

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20150617-Zapis_ze_schuze_vyboru

4 komentáře: „Zápis z mimořádného jednání výboru konaného dne 17.6.2015

 • avatar
  03.07.2015 (07:57)
  Trvalý odkaz

  ad 6. Výbor jsem při hlasování o termínech konání schůzí informoval, že dlouhodobě nemám čas 3. a 4. středu, neboť jsem členem divadelního souboru, který v danou dobu má pravidelné zkoušky. Na moji námitku nebyl brán zřetel. Byl jsem přehlasován. Kolegům ve výboru jsem před dvěma měsíci nabídl písemně změnu termínů na 1. nebo 2. středu měsíci, kdy jsem k dispozici. Na výzvu nereagovali. Tedy požádal jsem pana domovníka Hroudu a pana Moudrého, aby můj návrh na jednání výboru přednesli. Dostalo se mi odpovědi, že ostatní členové o tom nechtějí ani slyšet. Stejní lidé mi zablokovali jakoukoliv činnost pro výbor – zbavili mne veškeré agendy, která pak padla na pana Moudrého a pana Hroudu.

  ad 8. Výbor schválil uzavření smlouvy, ale neuvedl s kým tu smlouvu uzavřel.

  ad 9. Výbor schválil uzavření aktualizované smlouvy, ale neuvedl čeho se aktualizace týká.

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..