Záznam ze shromáždění SVPH dne 24.9.2014

Záznam z 8. shromáždění vlastníků jednotek Park Hostivař Mattioliho 3274, konaného dne: 24.09.2014

v sále SBD Zahradní Město, Zvonková 2

Přítomní členové výboru:J. S. Marek (JSM), K. Polák (KP) , T. Moudrý (TM), M. Voříšková (MV)

Omluvení členové výboru:M. Zamrazil (MZ), P. Korman (PK), M. Třísková (MT)

Hosté shromáždění: Roman Hrouda (domovník), Jiří Peroutka (Zelení žabáci, úklid), Lukáš Pokorný (SPL Servis, zabezpečení objektu), Stanislav Filip (SPL Servis, zabezpečení objektu), paní Kroulíková (notářka), Viktor Šíma (JiViŠ, správní firma), Vladimíra Šímová (JiViŠ, správní firma), Karel Brož (JiViŠ, správní firma).

Přítomní členové a jejich spoluvlastnické podíly: Anmarex s.r.o. (0.714%), Bach Petr Ing. (0.601%), Bartel Petr Ing. a Bartlová Monika Ing. (0.83%), Bekyarov Vladimir Kirilov (0.603%), Boutineau Dominique a Boutineau Lenka Ing. (0.996%), Chaloupka Radek a Chaloupková Zuzana (0.608%), Chudoba Jan Mgr. (0.512%), Consulteam s.r.o. (0.317%), Dedera Jiří a Dederová Hana (0.193%), Dědinová Mária MUDr. (0.754%), Drábková Klára Ing. (0.444%), Drga Jan (0.16%), Dzik Tomáš Ing. (1.422%), Feoktistova Natalia (0.425%), Frolov Pavel (0.728%), Goliáš Oldřich Ing. a Goliášová Radmila (0.749%), Grelich Leoš Ing. a Grelichová Věra (0.272%), Hajšl Jiří Ing. a Hajšlová Jana prof. Ing. CSc. (0.586%), Hajšl Martin MUDr. (0.67%), Hanšpach Daniel Mgr. a Hanšpachová Jana PhDr. (0.26%), Hanušová Tereza (0.271%), Hezinová-Ptáčková Alena MUDr. (0.446%), Hladík Lukáš Mgr. (0.511%), IZ TOUR s.r.o. (0.425%), Jindra Marek Ing. (0.743%), Jozíf Vladimír RNDr. a Jozífová Irena Mgr. (0.235%), Jukl Karel Ing. (0.583%), Karafiát Jan Ing. a Karafiátová Martina Ing. (0.271%), Khorst Oxana (0.254%), Klinčok Karel Ing. a Klinčoková Helena (0.384%), Knaus Roman (0.361%), Knausová Irena Mgr. (0.361%), Kolář Miroslav Ing. (0.454%), Korček Andrej Bc. a Korčeková Veronika Bc. (0.407%), Korpoš Michal (0.617%), Lexa Václav Ing. a Lexová Hana (0.581%), Majíř Antonín Ing. (0.539%), Malý Jakub Bc. a Malá Zuzana (0.652%), Marek Jan Ing. (0.481%), Mencl Miloslav Ing. a Menclová Silvie (0.711%), Michálek Petr Ing. a Michálková Martina Mgr. (0.583%), Militká Dagmar (0.607%), MIPACO s.r.o. (0.439%), Moudrý Tomáš (0.16%), NOV COMPANY s.r.o. (0.436%), NOV COMPANY s.r.o. (0.233%), Novák Martin Ing. a Nováková Jitka PhDr. (0.581%), Novokreshchenov Andrey (1.122%), Palas Zdeněk Ing. (0.603%), Panić Zlatko Ing. a Paničová Suzana Mgr. (0.571%), Peroutka Václav Mgr. a Peroutková Petra Miriel Ing. (0.755%), Polák Karel JUDr. (0.448%), PROSPERITA (0.594%), Prüger Julius (0.752%), Pykalová Jana (0.437%), Salák Pavel Ing. (0.704%), Sekava Jiří MUDr. (0.546%), Šimek Milan a Šimková Miluše (0.757%), SODIS s.r.o. (0.228%), Somrová Hana (0.453%), Třísková Michaela (0.573%), Troják Jiří (0.456%), Vavryčuková Jana MUDr. (0.452%), Velartová Ludmila (0.867%), Velartová Ludmila (0.55%), VIKTORIA EXPRES s.r.o. (0.762%), Vjatkin Vladimir Mgr. (0.744%), Voříšek Jiří Prof. Ing. CSc. a Voříšková Miroslava JUDr. (0.711%), Vrbová Marcela (0.44%), Vršinský Jan (0.438%), Vysloužil Tomáš MUDr. a Vysloužilová Martina (0.533%), WINDMILL s.r.o. (0.533%), Zaripov Sergey (0.501%), Zhou Xuelian (0.571%).

 1. Jednání:

  1. Zahájení shromáždění – přivítání členů společenství a úvodní řeč pronesl místopředseda výboru KP.

  2. KP informoval, že bohužel shromáždění není usnášeníschopné. Informoval přítomné, že s ohledem na tuto skutečnost bude následovat pouze diskuse nad programovými body 4. až 8. uvedenými na Programu shromáždění.

  3. Po sečtení všech hlasů je účast pouze 40,27% dle spoluvlastnických podílů. Celkem bylo přítomno 67 vlastníků. Shromáždění není definitivně usnášeníschopné.

 2. Seznámení s hospodařením za období 1-12/2013 a 1-8/2014. O stavu nás informoval Viktor Šíma.

 3. Seznámení s platební morálkou přednesl předsedající KP. Bližší informace budou zveřejněny na internetových stránkách v článku Pohledávky SVJ k 17.9.2014: pohledávky SVJ k 17.9.2014.

 4. Dětské hřištěo tématu informoval TM. Poděkoval za uspořádání dětského dne našim členkám SVJ: paní Chaloupkové a paní Knausové. Podařilo se uspořádat setkání mezi jednotlivými SVJ v rámci našeho sídliště NZM. Na tomto jednání se představitelé shodli, že se pokusí podílet na provozu dětského hřiště. JSM informoval o technickém stavu dětského hřiště. Revizní zprávy k dětskému hřišti jsou volně k dispozici v datovém skladu: hřiště. JSM a KP informoval o tom, že herní prvky, resp. ty, které jsou ještě dle revizní zprávy provozuschopné, jsou umístěny na pozemku, který je ve vlastnictví pana Kubeše (v současnosti několika spoluvlastníků). MV informovala, že Kubešům byla již v roce 2009 předložena z naší strany nájemní smlouva za symbolickou částku 1 Kč. Smlouva nebyla doposud podepsána.

 5. Společenství založilo transparentní účet u FIO Banky, na něž budou společenstvím vkládány každoročně částky odpovídající průměrným nákladům na provoz a údržbu hřiště s tím, že ostatní společenství v lokalitě se zavázala na tento účet přispívat poměrnou částkou odpovídající počtu jejich členů. Dále byla s ostatními společenstvími uzavřena dohoda (zatím ústní), že budou-li na tomto účtu vloženy další peníze od společenství v lokalitě či od jednotlivých donátorů, budou za ně zakoupeny a instalovány nové herní prvky.

 6. Informace o stavu výměny měřidel:zbývá výměna několika bytových jednotek. Přehled bytů, kde je ještě třeba provést výměnu: výměna měřidel SV a TV.

 7. Diskuse:

  1. Jezírko vedle dětského hřiště – MV informovala, že patří CG, a že každý rok je nutno vlastníka upomínat, aby provedl nutnou údržbu.

  2. JSM: Výsadba stromů za novorozené děti: informoval o možnosti, že strom může být přidělen našim dětem, pokud o to rodiče nově narozených dětí projeví zájem. O stromy se bude starat po dobu 5ti let a dodá je MČ Praha 10, avšak minimálně 20 let se stromy nesmí pokácet.

  3. Člen SVJ – paní Irena Knausová: informovala, že okolo našich domů jsou okrasné keře s modrými bobulkami, které jsou jedovaté. Požádali jsme pana Hroudu, aby na našem pozemku danou věc řešil (výměna keřů s bobulemi za jiné – bezpečné).

  4. Stanovy:výzva členům SVJ, aby výboru zaslali případné připomínky k navrhovaným stanovám výboru na adresu: vybor@svph.cz do 30.11.2014.

  5. Zabezpečení objektu:v srpnu byla v objektu nasmlouvána bezpečnostní agentura. KP informoval, že téma bylo diskutováno opakovaně na výboru. Pan Filip ze společnosti SPL Servis informoval, že kamerový systém není samozřejmě všespásný, nicméně má psychologický účinek na lidi, kteří o něm vědí a z praxe konstatoval, že bezpečnostní morálka v ostatních objektech na našem sídlišti, kde kamery mají, se zlepšila.

  6. Pozvánky na shromáždění JV:zasílat na email.

  7. Výbor požádal členy SVJ, aby při SJM si vyžádali plnou moc i svého manžela/manželky.

  8. Člen SVJ vyzval, aby i ostatní členové obešli sousedy a dotázali se, zda se plánuje zúčastnit nadcházející schůze. Pokud ne, aby předali plnou moc.

  9. Člen SVJ: vyzvala přítomné, aby své návštěvy vyzvali k tomu, aby neparkovali na místech, která mají majitele a je na nich umístěna mobilní zábrana. Totéž platí pro garážová stání.

  10. Oprava fasády: JSM požádal přítomné členy SVJ, aby výboru doporučili další dodavatele na opravu fasády, neboť výbor má v současnosti pouze jednu nabídku. Půjde o zakázku velkého rozsahu. Předpokládaný termín realizace jaro 2015.

  11. Člen SVJ: Na pozvánky pro shromáždění SVJ napsat postup, komu zaslat udělenou plnou moc.

Závěr:

Shromáždění po shora uvedené diskuzi ukončil ve 20:00 hodin pan KP s tím, že poděkoval přítomným za účast a iniciativu při řešení problémů společenství.

Tento záznam bude zveřejněn na stránkách společenství (zajistí JSM) a jeho stručná verze bude zveřejněna na nástěnkách v každém vchodu. Vyvěšení na nástěnkách zajistí TM.

Dne 24.09.2014 záznam J. S. Marek a dne 25.09.2014 ověřila Miroslava Voříšková

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20140924-Zapis_ze_shromazdeni_SVJ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..