Zápis z jednání výboru konaného dne 25.3.2015

Zápis ze schůze výboru č. 31 / 2015

 Datum: 25. 3. 2015

Přítomní: Pavel Korman (PK), Karel Polák (KP), Tomáš Moudrý (TM), Michal Zamrazil (MZ)

Omluveni: Jan Marek (JM)

Neomluveni: M. Třísková (MT)

Hosté: Roman Hrouda (RH)

 

 1. Jednání

Volba předsedajícího: PK

Volba zapisovatele: TM

Volba ověřovatele zápisu: MZ

Schválení programu jednání

 

 1. Dětský den

Výbor jednohlasně schválil žádost členů SVJ paní Chaloupkové a paní Malé o povolení pořádat druhý ročník dětského dne na pozemku našeho SVJ (prostor za domy IJK), dětský den se bude konat 7. 6. 2015 od 14:00 do 17:00.

 

 1. Praskliny na domech IJK, technická dokumentace našich domů

Výbor vedl diskuzi s členy SVJ s paní Chaloupkovou a paní Malou ohledně prasklin na domech (v domech) IJK, je potřeba zjistit, zda je Ing. Josef Rott, Ph. D. soudní znalec v oboru statika, v případě, že ano, výbor mu zadá úkol zjistit příčiny prasklin.

PK se pokusí oslovit stavební úřad MěÚ Praha 10 s žádostí o předložení technické dokumentace k domům IJK.

 

 1. Termínovaný vklad u J&T Banky

Výbor se jednohlasně rozhodl končící terminovaný vklad u J&T Banky neprodlužovat o další rok a udělat si průzkum trhu, co jsou schopné nabídnout i jiné banky.

 

 1. Roman Hrouda
 2. Klíč od trezoru v klubovně výboru bude mít v držení PK a RH, kód k tomuto trezoru bude mít v držení TM a MZ. Výbor jednohlasně schválil.
 3. Proběhne výměna záložních baterií UPS, které již dosloužily, (objekty J a K) a další služby v celkové ceně 43654 Kč bez DPH. Výbor jednohlasně schválil.
 4. Proběhnou potřebné opravy STA v celkové ceně 18388 Kč bez DPH. Objedná RH. Výbor jednohlasně schválil.
 5. Pan Vlasák provede opravu poškozené fasády (termín do konce dubna 2015) v celkové ceně 55850 Kč (konečná cena, firma není plátcem DPH). V případě, že se vyskytnou požadavky na další opravy fasády způsobené prasknutím, či odfouknutím omítky, budou opravy účtovány podle uvedených cen za 1 metr čtverečný v cenové nabídce. Objedná RH. Výbor jednohlasně schválil.
 6. RH informoval o výměně tabla na objektu I.
 7. Ústřední topení – v řešení.
 8. Problém s odpadní trubkou – problém získat kontakt na majitele bytu číslo 29 ve vchodu Mattioliho 3, TM se pokusí zajistit kontakt od Jiviš, s. r. o.
 9. RH dostal podnět od člena společenství ohledně požadavku distribuce informačního letáčku do schránek všech členů společenství na nutnost dodržovat pořádek v domě a okolo domu, znění letáku zajistí RH a TM na své náklady zajistí tisk letáku, RH distribuci. Výboru bude předložen text letáčku ke schválení.
 10. RH dostal požadavek od člena společenství na nutnost osazení plotu za domy IJK informativní cedulí ZÁKAZ VSTUPU, v tomto bodě byl výbor jednohlasně proti, podobná cedule již na plotě umístěna je.
 11. RH vystaví SVJ fakturu na částku 1700 Kč, týká se 2 výjezdů RH na objekt k havarijním stavům a opravě o víkendech. Výbor jednohlasně schválil.
 12. Je potřeba vyplnit nově Přílohu č. 9 smlouvy SOP – 0113 – 1107 (M-NOC Security Solutions), zajistí TM. Výbor jednohlasně schválil.
 13. TM zařídí zalaminátování tří informačních tabulek na obsluhu tabla EPS (SPL servis.cz) a předá je RH. Výbor jednohlasně schválil.
 14. Člen SVJ Ing. Taras Matkovskij žádal výbor o svolení pro navrtání díry v garáži č. G61, pod přilepenou mřížkou na zdi měla být udělaná díra pro větrání již při stavbě objektu kvůli cirkulaci vzduchu, nebylo tak učiněno, provede na vlastní náklady. Výbor bere na vědomí.
 15. Proběhnou další potřebné opravy STA v celkové ceně 9444 Kč bez DPH. Objedná RH. Výbor jednohlasně schválil.
 16. TM se pokusí zajistit s firmou Techem, s.r.o. rozúčtování nákladů za celý rok 2014 (první rok měl být firmou Techem, s.r.o. dle platné smlouvy rozúčtovaný pouze ode dne instalace nových měřidel do konce roku 2014) za cenu uvedenou v platné smlouvě.
 17. Výbor jednohlasně schválil předloženou cenovou nabídku pana Vlasáka na opravu poškozené omítky pod vstupním můstkem na objekt I v ceně 25200 Kč, je to konečná cena, firma není plátcem DPH.
 18. RH byl pověřen výborem k nákupu náhradního kování na vstupní dveře v ceně 4491 Kč bez DPH a náhradní motorický zámek do vchodových dveří v ceně 9022 Kč bez DPH.
 19. RH se pokusí zajistit energetický štítek pro objekty IJK, výbor jednohlasně schválil.
 20. Výbor jednohlasně schválil RH nákup polyuretanového tmelu do garáží na opravu dilatačních spár na podlaze v celkové ceně 10000 Kč a nákup zahradních potřeb (hlína, hnojivo, zahradní nářadí, atd.) v celkové ceně 10000 Kč.
 21. Zápach v bytech – jsou zde stížnosti od obyvatel, že zápach z digestoří se potrubím vyvedeným na střechu vrací zpět do jiných bytů. Výbor bere na vědomí.
 22. KP sepíše dodatek k mandátní smlouvě se správcovskou firmou Jiviš, s.r.o. a PK a TM jsou pověřeni podpisem a předáním. Jde o to, že by správci do doby výměny správcovské firmy za novou, zůstalo jen účetnictví.

 

 1. Pronájem techniky od Zelených Žabáků, a. s.

Výbor jednohlasně schválil pronájem vertikutátoru od úklidové firmy Zelení Žabáci, a. s. vždy na jaře (počínaje rokem 2015) na dobu tří dnů v hodnotě 3x 1000 Kč.

 

Závěr

Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách schválil všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svoji námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu.

Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, domovníkovi a dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů.

Tento zápis zveřejní na stránkách společenství www.svph.cz JM a na nástěnky v každém vchodu vyvěsí TM.

Termín následující schůze výboru je stanoven na 22. 4. 2015 v 18:30 v pizzerii Rotondo.

Dne 2. 4. 2015 zapsal TM

Dne 3. 4. 2015 ověřil MZ

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20150325-Zapis_ze_schuze_vyboru

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..