Monthly Archives: Leden 2015

Zápis z jednání výboru konaného dne 21.1.2015

Zápis ze schůze výboru č. 29 / 2015 Datum: 21. 1. 2015 Přítomní: Pavel Korman (PK), Karel Polák (KP), Tomáš Moudrý (TM), Michal Zamrazil (MZ) Omluveni: Jan Marek (JM), M. Třísková (MT) Hosté: Roman Hrouda (RH) – domovník společenství Jednání Volba předsedajícího: PK Volba zapisovatele: TM Volba ověřovatele zápisu: KP

Techem: smlouva o odečítání vodoměrů

Abstrakt smlouvy: Předmětem smlouvy je provádění ročních odečtů vodoměrů a rozúčtování nákladů mezi konečné spotřebitele podle platné vyhlášky. Text smlouvy je ke stažení ve formátu PDF.  

Odstoupení člena výboru

Členka výboru JUDr. Miroslava Voříšková se rozhodla odstoupit z funkce člena výboru. Celé znění dokumentu ve formátu PDF: MV-odstoupeni-z-vyboru  

Zápis z jednání výboru konaného dne 7.1.2015

Zápis ze schůze výboru č. 28 / 2015 (mimořádná schůze) Datum: 7. 1. 2015 Přítomní: J. Marek (JM), M. Zamrazil (MZ), K. Polák (KP), P. Korman (PK), T. Moudrý (TM) Omluveni: M. Voříšková (MV) Neomluveni: M. Třísková (MT) Hosté: —   Jednání Volba předsedajícího: PK Volba zapisovatele: JM Volba ověřovatele