Zápis z jednání výboru konaného dne 7.1.2015


Zápis ze schůze výboru č. 28 / 2015 (mimořádná schůze)

Datum: 7. 1. 2015

Přítomní: J. Marek (JM), M. Zamrazil (MZ), K. Polák (KP), P. Korman (PK), T. Moudrý (TM)

Omluveni: M. Voříšková (MV)

Neomluveni: M. Třísková (MT)

Hosté:

 

 1. Jednání

  1. Volba předsedajícího: PK

  2. Volba zapisovatele: JM

  3. Volba ověřovatele zápisu: TM

  4. Schválení programu jednání

 

 1. Smlouva s TECHEM

Přítomní členové výboru jednohlasně souhlasí s uzavřením smlouvy č. 119/14/1/55 a jejím podpisem. Podpisem smlouvy č. 119/14/1/55 R je pověřen PK a TM.

 

 1. Odstoupení členky výboru

Výbor bere na vědomí, že členka výboru Miroslava Voříšková odstoupila na svou žádost. Výbor pověřuje TM, aby jednal se správcem o podání návrhu na výmaz MV z Rejstříku. Zajistí do 9. 1. 2015. Dnešním dnem bude MV vymazána z poštovní konference výboru a smazána z webu.

Na místo MV je obecnou komunikací se správní firmou a s orgány státní správy pověřen PK. Ostatní úkoly v případě, že předseda nerozhodne jinak, bude vykonávat TM.

 

 1. Změna výše odměn členů výboru na rok 2015

PK předložil návrh usnesení, že výše odměn pro členy výboru na rok 2015 se rozděluje následovně: PK – 4700 Kč/měsíc, KP – 2900 Kč/měsíc, TM – 2900 Kč/měsíc, MZ – 2000 Kč/měsíc, JM – 2000 Kč/měsíc, MT: 500 Kč/měsíc. Tento návrh byl nakonec výborem po debatě pozměněn (na základě informace o možném odstoupení členky výboru MT) takto: PK – 4700 Kč/měsíc, KP – 2900 Kč/měsíc, TM – 2900 Kč/měsíc, MZ – 2250 Kč/měsíc, JM – 2250 Kč/měsíc.

Pro návrh hlasoval: PK, KP, TM, MZ a JM. Návrh byl jednohlasně výborem přijat.

 

 1. Prodej čistícího stroje firmě Zelení žabáci, a.s.

Výbor souhlasí s prodejem čistícího stroje společnosti Zelení žabáci, a.s. za cenu 34000 Kč s DPH. Výbor žádá firmu o předložení návrhu kupní smlouvy do 21. 1. 2015 k jejímu projednání a podpisu. Jednáním ohledně smlouvy za výbor je pověřen PK. Podpisem smlouvy je pověřen PK a KP.

 

 1. Uplatnění náhrady škody za poškozená garážová vrata I

Výbor pověřuje PK, aby se pokusil vyřešit záležitost ohledně uplatnění náhrady školy – http://data.svph.cz/CPP/vozidlo-vrata/MAGISTRAT%20uplatneni%20nahradu%20skody.pdf, další podklady jsou na http://data.svph.cz/CPP/vozidlo-vrata/, termín je do 21. 1. 2015.

 

 1. Porevizní opravy výtahů

KP informoval, že firma Výtahy VMC, s.r.o. souhlasilo se splátkovým kalendářem v délce 6 měsíců (každá splátka je cca 21000 Kč s DPH). Porevizní servis byl proveden již v listopadu 2014. Výtahy jsou plně funkční.

 

 1. Revize gravitačních vrat SOMATI

Výbor bere na vědomí, že revize vrat proběhla bez zjištění závad.

 

 1. Revize hydrantů, hasicích přístrojů, průchodek a ventilačních klapek

Výbor bere na vědomí, že revize proběhla s drobnými závadami, které byly opraveny. Celkový náklad na drobné opravy byl cca 3000 Kč.

 

 1. Převzetí dokumentů účetnictví do archivu SVPH

Výbor konstatuje, že správcovská firma Jiviš, s.r.o. do dnešního dne nesplnil úkol, který mu byl udělen na schůzi číslo 26/2014. Účetní dokumenty nebyly výboru doposud předány. Výbor tento úkol urguje a pověřuje PK jednáním se správní firmou.

Závěr

Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách schválil všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svoji námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu.

Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, domovníkovi a dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů.

Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JM) a jeho stručná verze bude zveřejněna na nástěnkách v každém vchodu (zajistí TM).

Termín následující schůze výboru je stanoven na 21. 01. 2015 v 18:30 v pizzerii Rotondo.

Dne 19. 1. 2015 pro nemoc JM zapsal TM

Uvedený zápis nebyl autorizován zapisovatelem JM a v zápise jsou uvedeny informace způsobem, který neodráží přesný průběh jednání, tak jak jsem jej původně zapsal.

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20150107-Zapis_ze_schuze_ vyboru

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..