Monthly Archives: Červenec 2013

Provozní řád podzemních garáží

I. Úvodní ustanovení 1.         Zaparkování vozidel je umožněno na očíslovaném otevřeném či uzavřeném garážovém stání, které je umístěno v prvním podzemním a druhém podzemním podlaží domů na adrese Mattioliho 3274/1, 3, 5 a 7. 2.         Garážovým stáním se rozumí otevřené parkovací stání nebo

Nefungující světelná křižovatka

Pokud zjistíte, že na světelné křižovatce ulic Kamelova a Práčská bliká výstražné oranžové světlo, nahlaste prosím poruchu správci – společnosti ELTODO, a.s. skrze formulář na jejich internetových stránkách. Závada je většinou odstraněna do 24 hodin.

Urgence na Magistrát: Údržba komunikací a úprava a údržba zeleně

Adresováno: Ing. Radek Svoboda Ved. odboru evidence, správy a využití majetku Nám. Franze Kafky 1 11000 Praha 1 Věc:  Lokalita Nové Zahradní Město, Praha 10  – údržba komunikací a úprava a údržba zeleně Urgence  odpovědi na dopis ze dne 3.6.2013 V Praze dne  22.7.2013 Vážený  pane, počátkem měsíce června jsme

Jak nahlásit závadu?

Pokud zjistíte, že ve společných prostorách došlo k nějaké závadě nebo v okolí našeho domu, napište zprávu o této události prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Nebo pokud si nejste jistí závažností problému, napište nám do diskusního fóra. Určitě budeme rádi, když nám nahlásíte: prosakování vody nefungující světla prasklá omítka poruchy ve

Zprovozněno diskusní fórum

Vážení sousedé! Zřídili jsme pro Vás diskusní fórum na adrese forum.svph.cz. Na tomto fóru můžete komunikovat přímo s výborem. Můžete zde zasílat podněty, připomínky a hlášení závad. Ve vláknu Jaké informace na webu postrádáte? nám můžete dát zpětnou vazbu, které informace o chodu Společenství vlastníků Park Hostivař nejvíce postrádáte? Co

Zápis z jednání výboru konaného dne 16.07.2013

Přítomní: M. Voříšková, P. Korman, J. Marek,  K. Polák, T. Moudrý, M. Třísková Omluven: M. Zamrazil Body jednání: Organizace setkání – dohodli jsme se, že na budoucí schůze stanovíme vždy předem termín pro sestavení agendy schůze. Termín a návrh agendy bude zadán předsedou výboru, ostatní členové do stanoveného termínu dodají

Neposekaná tráva

Dne 8.7.2013 správce nahlásil, že dne 26.6.2013 byla poškozena sekačka a z toho důvodu nemohla být dokončena seč trávníku přiléhajícího k našim vchodům podél ulice Mattioliho. Správce navrhl, aby seč byla provedena externím dodavatelem jako více náklad. Předseda výboru dne 10.7.2013 urgoval správce s tím, že nechť seč zajistí v rámci smluveného fixního paušálu.

Smlouva o provádění úklidu domu

Abstrakt: Předmětem této smlouvy je pravidelný úklid domu Mattioliho 3274 (Rezidence Park Hostivař – bytový dům I, J, K), Praha 10 – Hostivař a provádění dalších prací specifikovaných v příloze této smlouvy. Úklid a další práce bude dodavatel provádět na vlastní náklad a nebezpečí, pokud není ve smlouvě výslovně uvedeno jinak.

Mandátní smlouva o obstarání správy domu a vedení účetnictví

Abstrakt: Předmětem této smlouvy je obstarání správy, provozu, údržby a opravy domů v ulici Mattioliho čp. 3274 v obci Praha 10 a zastavěných a přilehlých pozemků parc. č. 669/121, 669/4, 669/127, 669/128, 669/132 (dále tak jen „nemovitost“) a vedení účetnictví pro tuto nemovitost, která je v majetku mandanta. Nemovitost je

Stanovy platné do 2016

Stanovy Společenství vlastníků Park Hostivař Mattioliho 3274 Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 3274,  zaps. v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 13101 pro obec Praha, k. ú. Záběhlice (dále jen společenství) je právnickou osobou. Název společenství: Společenství vlastníků Park Hostivař Mattioliho 3274 Sídlo společenství: Mattioliho 3274/7, Praha 10, PSČ 101

Jak postupovat při požárním poplachu?

Pokud slyšíte sirénu domovního protipožárního poplachu, pak postupujte následujícím způsobem: Zkontrolujte, že ve vašem okolí není cítit kouř a není vidět otevřený oheň. V případě požáru volejte hasiče na telefonním čísle 150 a informujte je o situaci v domě. Kontaktujte výbor. Pult centrální ochrany zajišťující výjezd hasičů: M-Con Security Solutions, telefon na