Monthly Archives: Červenec 2014

Krádeže v garážích a sklepích

Ve dnech (čtvrtek) 11.07., 12.07. a (sobota) 13.07. nás domovník, pan Roman Hrouda informoval, že při pochůzce naším objektem zjistil neoprávněné vniknutí do prostor garáží a zejména pak do prostoru některých sklepů: Čtvrtek: …dnes bylo zjištěno vylomení a vniknutí do některých uzamčených sklípků a sklepních prostor,  dva sklepy byly opatřeny

Výměna měřidel SV, TV a T

Vážení sousedé, v níže uvedených termínech ve vašem domě proběhne výměna měřidel teplé a studené vody a tepla. Tato měřidla máme všichni namontovaná v bytech, proto vás prosíme, abyste svůj byt v uvedeném termínu zpřístupnili!   Mattioliho 3274 / 1 Dne: 14. 7. 2014: 6. patro až 4. patro: 8:00 – 13:00,

Zápis z jednání výboru konaného dne 25.06.2014

Datum: 25. 6. 2014 Přítomní: Michal Zamrazil (MZ), Tomáš Moudrý (TM), Karel Polák (KP), Miroslava Voříšková (MV) Omluveni: Pavel Korman (PK), Jan Marek (JM), Michaela Třísková (MT) Hosté: Irena Knausová, Jana Jurašová Jednání Volba předsedajícího: zvolena všemi přítomnými MV Zapisovatele: zvolen všemi přítomnými TM Ověřovatel zápisu: zvolen všemi přítomnými KP