Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 24.11.2021

Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30 hod. schůzi výboru v prostorách místnosti výboru v 1K1PP, a to na podkladě dříve stanoveného termínu (výbor se v důsledku státního svátku dne 17.11. nesešel), kdy této schůze byl přítomen také JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“) a Ing. Jan S. Marek (dále jen „JSM“). MZ dále navrhl, aby předsedající dnešní schůze byl MZ, a zapisovatelem a ověřovatelem KP. Tento návrh byl jednomyslně schválen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ předestřel program dnešní schůze, který byl jednomyslně, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).  

  1. Problematika výměny zvonků, domovních videotelefonů a vnějších tabel

Výbor projednal aktuální situaci a vzhledem k plánovanému shromáždění, které se uskuteční formou per rollam revokoval své usnesení ze dne 07.10.2021 tak, že předloží shromáždění k rozhodnutí všechny 3 nabídky, a to v aktualizované podobě po opětovném oslovení všech firem (SPL Servis, s.r.o.; BusinessCom, s.r.o.; Fermax servis, s.r.o.) s požadavkem na stanovení maximální slevy (přijato 3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). 

Výbor k tomuto dodává, že i pokud nebude hlasováno většinou vlastníků (více než 50% z celku) a hlasování tak nebude platné, bude výbor považovat nabídku, která dostala nejvíce hlasů ze všech hlasujících vlastníků jako doporučenou k zakoupení, neboť ohledně daného panuje neutěšený stav, když funkčnost odpovídá stavu havarijnímu.

V přehledové tabulce níže představujeme rámcové nabídky. Vlastníkům BJ nabízíme možnost (po předchozí domluvě) nahlédnutí do podrobného rozkladu CN všech tří firem. 

BusinessCom, s.r.o. nám laskavě zapůjčil jedno domovní tablo a dvě verze ovládacích panelů (bytových telefonů), které je možné si osobně vyzkoušet – opět je třeba si sjednat termín schůzky. Výbor vyzval ke stejné iniciativě i další dva dodavatele, kteří této možnosti do dne zápisu zatím nevyužili.

Dodavatel (dle abecedy) Stručný popis řešení Přibližná cena vč. DPH
BusinessCom, s.r.o. Nejmodernější plně digitální VoIP s otevřenými standardy. Tablo s číselnou volbou podle BJ. Možnost otevření čipem, kartou, jednorázovým kódem, obličejem, nebo na dálku mobilem. V případě nepřítomnosti doma je hovor možné přesměrovat na mobil. Obraz i zvuk v HD formátu. 850 000 Kč
FERMAX Servis, s.r.o. Uzavřený systém jediného výrobce komponent s částečnou digitalizací přenosu: zvuk + obraz. Tlačítkové tablo. Funkčně velmi podobné tomu, co je dnes na domech bez přídavných funkcí. 1 730 000 Kč
SPL Servis, s.r.o. Digitální VoIP. Tablo s číselnou volbou podle BJ. Možnost přesměrování hovoru na mobil. Obraz i zvuk v HD formátu. 1 600 000 Kč
  1. Shromáždění 

Vzhledem k tomu, že pandemická situace s onemocněním CV se bohužel nelepší, ba naopak. Výbor usnesením po dlouhodobé diskuzi odhlasoval (přijato 3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), že shromáždění bude probíhat formou per rollam (výbor k tomuto odkazuje na znění čl. VII platných stanov), a to v termínu 21.12.2021 (hlasovat bude možné do 21.01.2022). Všem vlastníkům bude program doručen vhozením do poštovní schránky a zároveň doručen do emailové schránky nahlášené naší správní firmě FIRST, s.r.o. Podklady potřebné pro posouzení navrhovaného rozhodnutí budou zveřejněny na našich webových stránkách www.svph.cz.

III. Aktuální opravy, úpravy, modernizace a různé

  1. Výbor informuje, že byla podepsána SoD s E.ON Energie, a.s., na vyhotovení studie proveditelnosti vhodných míst pro dobíjecí stanice na elektromobily, a to za částku 5.500,-Kč + DPH. S E.ON byla sjednána schůzka na 01.12.2021. Výbor pověřil JSM, aby jeho jménem vyjednal technické možnosti instalace a předložení konkrétní CN. (přijato 3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti)
  2. Dle doporučení správcovské firmy výbor projednal aktuální situaci týkající se dramatického zvyšování cen energií a dalších médií, a to ve vztahu k otázce možného zvyšování záloh vlastníkům a dospěl k závěru (přijato 3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), že vyčká výsledku vyúčtování za rok 2021 (v dubnu 2022) a posléze se rozhodne po předchozím přezkoumání, které bude učiněno správcovskou firmou pro roky 2020 a 2021, zda na další shromáždění navrhne zvýšení záloh.  
  3. Výbor informuje, že se promptně postaral o vyřešení akutního stavu spojeného s nefunkčností garážových vrat aj. v důsledku nenadálého zatečení vody do rozvaděčů v garážích přes prasklé stoupačky v domě 3J. U dvou vlastníků bylo nutné prokopat vstup přes koupelny ke stoupačkám a závadu odstranit opravou. V této souvislosti výbor rozhodl (přijato 3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), že zakoupí tzv. mobilní UPS za 57000 Kč pro potřeby krizových stavů, kdy bude např. zálohován systém čteček čipů a vjezdových/výjezdových karet a nebo jiná kritická technologie vyžadující havarijní provoz a nepodléhající nouzovému napájení z baterií EPS.
  4. Výbor projednal situaci týkající se zásuvek v uzavřených parkovacích stáních a dospěl k závěru (přijato 3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), že ke každé zásuvce v uzavřených garážových stáních zakoupí a nechá nainstalovat modul měřící spotřebu elektrické energie s možností dálkového odečtu výborem nebo správní firmou. Celkové náklady na 86 modulů (včetně jejich konfigurace a bez instalace elektrikáře) jsou 39440 Kč (vč. DPH). Výborem bylo totiž zjištěno, že v mnoha uzavřených garážových stáních dochází neoprávněně ke zvýšené spotřebě elektrické energie z různých příčin (zapnuté mrazáky, dobíjení e-kol, e-aut, aj.). Výbor dává tímto na srozuměnou, že do budoucna bude mít v důsledku instalace tohoto systému možnost nepřiměřeně zvýšený odběr eleltrické energie vyřešit trvalým vypnutím zásuvky nebo přeúčtováním nákladů spotřebiteli.
  5. Výbor zdvořile vyzývá vlastníky bytů, příp. nájemníky byty užívající, aby udržovali pořádek a čistotu ve společných prostorách, neboť chodby a výtahy jsou bezprostředně v den úklidu znečištěny blátem a bahnem, důsledně je třeba v těchto případech používat venkovních rohoží. 

Výbor konstatuje, že záležitosti projednané na předchozím výboru byly vyřešeny. 

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskusi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JSM). Termín následující řádné schůze je stanoven na 15.12.2021 od 18:00 v místnosti výboru v 1K1PP. 

Dne 24.11.2021 zapsal KP

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..