Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 16.05.2024

Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 17:00 hod. schůzi výboru v prostorách restaurace Rotondo, a to na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byl přítomen také JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Jan S. Marek (dále jen „JSM“), jako hosté p. Toman (First s.r.o.). MZ dále navrhl, aby předsedající dnešní schůze byl MZ, a zapisovatelem a ověřovatelem KP. Tento návrh byl schválen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ předestřel program dnešní schůze, který byl, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

I. Další postup výboru ohledně kontejnerových stání – klece

       Výbor byl informován ze strany p. Tomana, že byla odeslána žádost k výstavbě kontejnerových klecí k TSK. Nyní bude třeba vyčkat na jejich kladné rozhodnutí. Posléze bude toto rozhodnutí předáno na Magistrát hl. m. Prahy ke konečnému rozhodnutí o schválení. 

II. Malování

     MZ a p. Toman výbor informovali, že v současné době probíhá dokončení výmalby na objektu Mattioliho 3. Poté bude pokračováno dalším objektem.

     Zároveň výbor zdvořile žádá vlastníky bytů (a příp. jejich nájemníky), aby dávali pozor a vymalované zdi a prostory nepoškozovali. Zároveň apelují na to, aby si zandali vnější rohožku a všechny věci nacházející se přede dveřmi apod. v okamžiku, kdy se v jejich patře zrovna bude provádět výmalba.  

III. Aktuální opravy, úpravy a modernizace + různé

  1. Výbor dále upozorňuje na to, že nově natřená okna a rámy v bytech jednotlivých vlastníků po provedené opravě/renovaci specializovanou firmou je třeba čistit pouze k tomu určenými prostředky, k tomuto opětovně odkazujeme na informace zveřejněné na našich webových stránkách.
  2. Výbor zdvořile vyzývá vlastníky bytů, příp. nájemníky byty užívající, aby udržovali pořádek a čistotu ve společných prostorách. 
  3. Výbor informuje, že bylo objednáno nové kování od hl. vchodů v počtu tří kusů, neboť v určitých vchodech je již kování v havarijním stavu
  4. Výbor konstatuje, že bude provedena výměna plotu předzahrádky objekt Mattioliho 1. Plot je v havarijním stavu.
  5. Výbor uvádí, že bude provedeno malování fasády u vstupů do objektu Mattioliho 1, 3, 5 a provedena oprava prasklé fasády objekt Mattioliho 5.
  6. Výbor dodává, že po našich pozemcích budou vyvěšeny cedulky s nápisem „uklízejte po Vašem pejskovi“ v počtu 15 kusů.

Výbor konstatuje, že záležitosti projednané na předchozím výboru byly vyřešeny. 

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskusi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JSM). Termín následující řádné schůze je stanoven na 20.06.2024 od 17:00hod. v restauraci Rotondo. 

Dne 16.5.2024 zapsal a ověřil KP

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..