Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 21.03.2024

Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 17:00 hod. schůzi výboru v prostorách restaurace Rotondo, a to na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byl přítomen také JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Jan S. Marek (dále jen „JSM“), jako host Jan Toman, First s.r.o. (JT) a Roman Hrouda (RH) omluven. MZ dále navrhl, aby předsedající dnešní schůze byl MZ, a zapisovatelem a ověřovatelem KP. Tento návrh byl schválen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ předestřel program dnešní schůze, který byl, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).  

I. Další postup výboru ohledně kontejnerových stání – klece

Výbor byl informován ze strany JT, že od zhotovitele díla spol. Konstrukt M-2 s.r.o. (dále jen „zhotovitel“) se čeká na dodání zakreslení pozice klecí pro zajištěné povolení realizace u Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen MHMP). Výbor se proto dohodl, že až toto bude k dispozici + bude termínově známo, že zhotovitel má jak personální tak materiální kapacitu pro započetí s realizací díla, tak KP zašle žádost MHMP, aby předpokládané povolení marně neuběhlo (toto se totiž uděluje pouze na 6 měsíců).  

II. Malování

MZ a JT výbor informovali, že v současné době probíhá dokončení výmalby na objektu Mattioliho 1. Poté se bude pokračovat dalším objektem.

III. Výtahy

JT výbor informoval, že spol. VMC výtahy s.r.o. bylo zadáno nové nacenění všech předpokládaných oprav a nyní se čeká na dodání nové cenové nabídky. 

  1. Aktuální opravy, úpravy a modernizace + různé
  2. Výbor informuje, že byla provedena kontrola všech střech. Byla zjištěna závada na oplechování střechy u objektu Mattioliho 3 a hned byla provedena oprava.
  3. Výbor dále informuje, že bylo provedeno čištění odvodňovacích kanálků před vjezdem do garáží. 
  4. Výbor také informuje, že byla provedena oprava vchodových dveří u objektu Mattioliho 3.

Výbor konstatuje, že záležitosti projednané na předchozím výboru byly vyřešeny. 

Závěr

Výbor konstatuje, že po diskusi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JM). Termín následující řádné schůze je stanoven na 18.4.2024 od 17:00hod. v restauraci Rotondo. 

 

Dne 21.3.2024 zapsal a ověřil KP

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..