Zápis z jednání výboru konaného dne 21.10.2020

Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30 hod. schůzi výboru v prostorách místnosti výboru v -1PP budovy K, a to na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byl přítomen také JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Ing. Jan S. Marek (dále jen „JSM“). MZ dále navrhl, aby předsedající dnešní schůze byl MZ, a zapisovatelem a ověřovatelem KP. Tento návrh byl jednomyslně schválen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ předestřel program dnešní schůze, který byl jednomyslně, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

I. Situace okolo pandemie tzv. koronaviru

Výbor stále bedlivě sleduje aktuální situaci a opatření vlády ČR v tomto směru. S ohledem na nepříznivou situaci výbor upozorňuje všechny spoluvlastníky a obyvatele nacházející se v našich domech a společných prostorách, aby se vůči sobě navzájem chovali ohleduplně, nosili roušky a dodržovali od sebe diskrétní odstup. Zároveň výbor žádá, aby mu neprodleně byly sděleny informace o nařízení karantény či covid pozitivních obyvatelích, aby mohl přijmout příslušná mimořádná opatření včetně provedení příp. mimořádného úklidu, dezinfekce a informování členů SVJ o nastalé situaci.

II. Kontejnery a klecové oplocení

Výbor s ohledem na nepříznivou situaci kolem pandemie, kdy není možné jakkoli aktivně realizovat možnost oplocení kontejnerů (viz předchozí zápisy) přijmul jednomyslně usnesení – odsouhlaseno (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), že prozatím nechá přemístit 1 kontejner na směsný odpad od domu 7 k domu 3, kde je kritická situace s přeplněností odpadem a zároveň kontejner na papír a kartonový odpad bude přemístěn z místa u domu 3 k domu 1. Následně výbor toto opatření vyhodnotí a podle jeho účinnosti a aktuálně panující situace, zvolí další postup.

III. Nezávislé diskusní fórum

Výbor byl několika členy SVJ upozorněn na vylepené informační letáky ve výtazích v domě 5I, 7I týkající se informace o spuštění jakýchsi nových neoficiálních webových stránek jako nezávislé diskuzní fórum.

Web si podle svých pravidel stanovil za cíl transparentnost a kultivovanost. Též jeho ambicí bylo dát prostor pro diskusi témata k řešení v rámci společenství. Bohužel bližším zkoumáním bylo zjištěno, že web opakovaně porušuje vlastní pravidla. Tedy jsou v něm netransparentní účty anonymních uživatelů nebo fiktivních lidí (nikoliv členů SVJ). JSM informoval výbor, že se několikrát pokoušel vstoupit do diskuse a uvést některé mylné informace na pravou míru, nicméně mu byl opakovaně zablokován účet a jeho vysvětlující komentáře smazány. Tedy, pokud má být diskuse opravdu věcná, musí probíhat v kultivovaném prostředí a to se bohužel u tohoto projektu anonymnímu autorovi nezdařilo.

Výbor připomíná, že členové společenství mohou adresovat své otázky na fungování SVJ na členy výboru a to prostřednictvím adresy vybor@svph.cz a nebo formuláře HLÁŠENÍ ZÁVAD. Zápisy a klíčové dokumenty k fungování SVJ jsou na www.svph.cz nebo po předchozí domluvě k nahlédnutí osobně. Též připomínáme, že pokud máte nějaké nejasnosti, můžete se po domluvě zúčastnit schůze výboru osobně.

IV. Různé

  1. Byly provedeny podzimní zahradnické práce – stříhání keřů, dosypání zeminy, hnojení apod.
  2. KP informován výbor, že byl opětovně kontaktován právní zástupkyní VŠ s návrhem na zaplacení škody, když tato uvedla, že s veškerými našimi podmínkami dohody souhlasí a ta by měla být v dohledné době podepsána.
  3. JSM informoval výbor, že se spol. SPL Servis stále řeší situaci ohledně repasu tří zámků žlutých dveří tak, aby byly plně funkční. Zároveň MZ požádal SPL Servis, aby provedla ještě jednou důkladnou kontrolu a revizi protipožárního systému EPS, aby nedocházelo k planým poplachům.
  4. JSM informoval výbor, že TECHNISERV úspěšně nainstaloval detekci dlouhého otevření dveří na žluté dveře 1K1PP. Instalace na další dveře (celkem 7) by měly pokračovat po uvolnění vládních omezení. Detekce dlouhého otevření hlídá, zda jsou dveře správně zavřené a zda se někdo nepokusil zámek úmyslně poškodit. Výbor připomíná, že takové případy řešil v minulosti zejména právě u dveří 1K1PP, 1K2PP, 5I1PP a naposledy u 7I1PP. Proto se výbor rozhodl provést instalaci nového bezpečnostního prvku.
  5. S ohledem na aktuální situaci ohledně Covidu není možné v měsících říjen, listopad a zřejmě ani prosinec 2020 konat shromáždění vlastníků SVJ, kdy se pravidelně každoročně koná shromáždění vlastníků našeho SVJ, výbor tuto situaci bude řešit se správcovskou společností. O aktuální situaci bude výbor informovat.
  6. V důsledku nastalé epidemiologické situace a vládou ČR přijatých opatření byl výbor nucen přistoupit k uzavření dětského hřiště, a to s platností ihned – usnesení odsouhlaseno (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).
  7. Trvající úkoly:

– provedení nového přeštítkování zvonků v jednotném formátu (zajistí správní firma),

– zveřejnění srovnávací tabulky ke klecovému oplocení kontejnerů.

Výbor konstatuje, že záležitosti projednané na předchozím výboru byly vyřešeny.

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskusi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JSM). Termín následující řádné schůze je stanoven na 18.11.2020 od 18:30 v místnosti výboru.

Dne 21.10.2020 zapsal KP.

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20201021-Zapis_ze_schuze_vyboru

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..