Zápis z jednání výboru konaného dne 27.4.2016

Zápis ze schůze výboru č. 46 / 2016

Datum: 27. 4. 2016
Přítomní: Pavel Korman (PK), Tomáš Moudrý (TM), Karel Polák (KP)
Omluveni: Michal Zamrazil (KP), Jan Marek (JM)

1. Jednání
Volba předsedajícího: PK
Volba zapisovatele: TM
Volba ověřovatele zápisu: KP
Schválení programu jednání

2. Jednání ohledně výstavby nových bytových domů na louce vedle Mattioliho 1
PK se z pověření výboru zúčastnil jako veřejnost na projednávání návrhu změny územního plánu u MČ Praha 15. PK zde tlumočil spíše negativní postoj SVJ k danému záměru.

3. SAT
Výbor požádá firmu SPL servis.cz o cenovou nabídku na rozšíření SAT v našich domech o příjem ASTRY 19,2, umožňující volný příjem dalších stovek zahraničních programů. Odhad cenových nákladů firmy se pohybuje v rozmezí 15 až 20 tisíc Kč na všechny naše domy. Případná úprava by nevyžadovala žadné úpravy/vrtání do domu ani v bytech.
Hlasování: pro – PK, TM a KP, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

4. Pojistná událost
TM informoval výbor, že nahlásit pojišťovně Kooperativa pojistnou událost – praskání omítky v bytě č. 34 (pravděpodobně z důvodu sedání domu). O výsledku šetření Kooperativy bude vlastník bytu vyrozuměn po obdržení výsledku šetření od Kooperativy.

5. First, s.r.o.
Výbor zaurguje správní společnost First, s.r.o. v dodání potřebných přehledů dlužníků, potřebné přehledy potřebuje naše smluvní advokátní kancelář kvůli vymáhání dluhů.

6. Ventilační turbíny na domě Mattioliho 3274/7
Firma REA Company nainstalovala na dům Mattioliho 3274/7 ventilační turbíny, které by měly zabránit šíření zápachu z digestoří do jednotlivých bytů vlastníků.
Výbor by chtěl tímto jednotlivé vlastníky z domu Mattioliho 7 požádat o zpětnou vazbu na email výboru vybor@svph.cz s termínem do 31. 8. 2016. V případě kladné zpětné vazby by byly turbíny nainstalovány i na zbylé domy (Mattioliho 1, 3 a 5).

7. Revize požárního větrání
Výbor schválil realizaci revize dle cenové nabídky předložené správní firmou ve výši 10340Kč bez DPH (možný další dodatkový materiál a služby, který nejde předem vyčíslit).
Hlasování: pro – PK, TM a KP, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

8. Stanovy
Výbor vedl debatu nad novými stanovami SVJ, KP provede revizi navržených stanov a na dalším jednání výboru (v měsíci květen 2016) bude pokračovat debata nad tímto tématem.

Závěr
Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách schválil všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svoji námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu.
Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, domovníkovi a dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů.
Tento zápis zveřejní na stránkách společenství www.svph.cz JM a na nástěnky v každém vchodu vyvěsí TM.
Termín následující schůze výboru je stanoven na 18. 5. 2016 v 18:30 v pizzerii Rotondo.

Dne 28. 4. 2016 zapsal TM
Dne 18. 5. 2016 ověřil KP

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20160427-Zapis_ze_schuze_vyboru

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..