Zápis z jednání výboru konaného dne 22.9.2014

Zápis ze schůze výboru č. 22/2014

Datum: 22.09.2014

Přítomní:J. S. Marek (JSM), T. Moudrý (TM), P. Korman (PK), M. Voříšková (MV),

Omluveni:M. Třísková (MT), K. Polák (KP), M. Zamrazil (MZ)

Hosté:

 1. Jednání:

  1. Volba předsedajícího: JSM

  2. Zapisovatele: JSM

  3. Ověřovatele zápisu: MV

  4. Bereme na vědomí záznam z předcházejícího jednání, podpis záznamu z předcházejícího jednání.

  5. Schválení programu jednání

 1. Revize úkolů z minulého setkání výboru č. 21/2014.

  1. Změna správní firmy: Upozornit JIVIŠ na opakovanou výzvu zveřejněnou již v zápise č. 17/2014 z 04.06.2014, dále upomínané č. 18/2014 z 25.06.2014, dále upomínané č. 19/2014 z 23.07.2014, a tak dále… (zápisy byly vždy zaslány správní firmě), aby dodal alternativní cenovou nabídku na poskytování účetních služeb bez správních služeb a to s ohledem na skutečnost, že rozsah poskytovaných služeb tomu v současnosti odpovídá.

  2. Všechny úkoly z předchozí schůze byly splněny a nebo jsou dále řešeny v následujících bodech.

 1. JSM: Organizace SVJ:

  1. JIVIŠ: Vytisknout a umístnit informační tabulky, kde se bude konat shromáždění .

  2. JSM: Pozvat pana Šímu a paní účetní Šímovou. Pan Šíma nechť zajistí prezenční listiny a hlasovací čísla.

  3. JIVIŠ: Prezenční listiny vlastníků BJ zajistí JiViŠ.

  4. TM: bude předsedající, nebude-li přítomen KP nebo tuto roli odmítne.

  5. TM/KP: SVJ bude zahajovat TM/KP podle pravidel, která dodá MV.

  6. TM: Informovat o tom, zda jsme usnášeníschopní.

  7. TM volba orgánů:

   1. předsedající bude TM, KP.

   2. skrutátor – kohokoliv ze členů SVJ nebo JiViŠ.

   3. zapisovatel – JSM

   4. prezentační listina – JiViŠ.

   5. ověřuje zápis – MV

  8. Legislativa nových stanov a NOZ: JiViŠ (Šíma) přednese zdůvodnění nutných zněm. Výbor informuje, že změnu je třeba provést do konce příštího roku. Výbor doporučuje stanovy ještě projednat a prodiskutovat. Připomínky od členů SVJ zaslat emailem a nebo uvést do zápisu shromáždění.

  9. JIVIŠ (Šímová): aktuální stav kolem hospodaření

  10. KP: zpráva o platební morálce SVJ.

  11. TM a JSM budou informovat o aktuálním stavu dětského hřiště.

  12. Diskuse:

   1. JSM: Správní služby – změna správní firmy

   2. JSM: Zabezpečení objektu – čipy z obou stran, bezpečnost objektu

 1. Člen společenství pan Korpoš: Výsadba stromů: výbor pověřuje PK a JSM podpisem Dohody o poskytnutí pozemku ve vlastní P.O. pro výsadbu stromů za nově narozené děti. Tato dohoda je uzavřena s MČ P10 a zavazuje MČ P10 po dobu 5 let se starat o vysazené stromy. SVPH pak se zavazuje, že stromy nebudou po dobu 20 let pokáceny a pozemek nebude oplocen.

 1. JSM+RH: Nabouraná vrata K: Domovník R. Hrouda informoval, že dne 17.09.2014 neznámý pachatel naboural do vrat u výjezdu K a z místa ujel. Tato vrata byla následkem srážky poškozena tak, že spodní díl vrat byl prohnut a vodící lana stržena. Místo činu bylo vyfotografováno a byla přivolána PČR, která o incidentu sepsala protokol a zahájila příslušné řízení. Dne 19.09.2014 vyfotografoval domovník vozidlo potenciálního pachatele. Fotografie včetně SPZ byly předány PČR k dalšímu šetření. Celý incident bude též nahlášen pojišťovně ČPP. Náklady na opravu vrat přesáhnou částku 44 335,- Kč bez DPH. Výbor souhlasí s provedením této opravy.

 1. JSM: Termín následující schůze: středa, 08.10.2014 od 18:30.

Závěr:

Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách schválil všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svoji námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu.

Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, domovníkovi a dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů.

Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství (zajistí JSM) a jeho stručná verze bude zveřejněna na nástěnkách v každém vchodu spolu se zápisem. Vyvěšení na nástěnkách zajistí TM.

Dne 22.09.2014 zapsal J. S. Marek a dne 30.09.2014 ověřil Miroslava Voříšková

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20140922- Zapis_ze_schuze_vyboru

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..