Zápis z jednání výboru konaného dne 18.11.2020

Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 18.11.2020

Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30 hod. schůzi výboru v prostorách místnosti výboru v -1PP budovy K, a to na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byl přítomen také JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Ing. Jan Marek (dále jen „JM“). MZ dále navrhl, aby předsedající dnešní schůze byl MZ, a zapisovatelem a ověřovatelem KP. Tento návrh byl jednomyslně schválen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ předestřel program dnešní schůze, který byl jednomyslně, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

I. Situace okolo pandemie tzv. koronaviru

Výbor stále bedlivě sleduje aktuální situaci a opatření vlády ČR v tomto směru. S ohledem na nepříznivou situaci výbor upozorňuje všechny spoluvlastníky a obyvatele nacházející se v našich domech a společných prostorách, aby se vůči sobě navzájem chovali ohleduplně, nosili roušky a dodržovali od sebe diskrétní odstup. Zároveň výbor žádá, aby mu neprodleně byly sděleny informace o nařízení karantény či covid pozitivních obyvatelích, aby mohl přijmout příslušná mimořádná opatření včetně provedení příp. mimořádného úklidu, dezinfekce a informování členů SVJ o nastalé situaci.

II. Přeplněnost kontejnerů

Výbor v návaznosti na předchozí diskuzi, a dále neustálému přeplnění kontejneru na papír (i s ohledem na očekávané svátky vánoční) poptal u spol. AVE a příslušné Městské části jednak přidání dalšího kontejneru na papír a plast, který by byl umístěn u domu K, a dále kontejneru na bioodpad, ten by byl umístěn u domu I. U obou pak byla ze strany výboru učiněna příslušná objednávka. Výbor toto přijmul jednomyslně – usnesení odsouhlaseno (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

III. Náhrada škody VŠ

KP informoval výbor, že absolvoval dne 5.11.2020 celodenní hlavní líčení před Městským soudem v Praze za naše SVJ jako poškozeného ve věci obžalované VŠ. Nakonec byla soudem v rozsudku schválena dohoda o vině a trestu pro VŠ, součástí této dohody je i její povinnost našemu SVJ zaplatit celkovou škodu ve výši 676.496,-Kč, a to tak, že částku ve výši 200.000,-Kč zaplatí do 2 měsíců od právní moci rozsudku (tj. do 5.1.2021) a dále pak každý další měsíc částku ve výši 3.000,-Kč až do úplného zaplacení škody, a to pod ztrátou výhody splátek (tj. nezaplacením jedné ze splátek je celý zbylý dluh splatný ihned). Bližší průběh celého soudu může KP vysvětlit či objasnit členům SVJ na schůzi výboru či na podkladě emailového dotazu na výbor.

IV. Různé

  1. MZ informoval výbor, že byly dokončeny opravy zdí a částečné vymalování nejvíce znečistěných míst v garážích -2.PP, bude se pokračovat opravami ve společných prostorech v exponovaných místech v přízemí.
  2. MZ informoval výbor, že v polovině listopadu technici společnosti Pražská teplárenská a.s. T vyměnili staré kohouty teplé vody v suterénu a byly nastaveny teplotní křivky pro topení za nižších teplot.
  3. Výbor znovu důrazně vyzývá vlastníky, příp. nájemníky, k udržování pořádku ve společných prostorách. Neustále jsou chodby a výtahy znečisťovány nadměrným blátem, tekoucími odpadky a dokonce několikrát i ponechanými pytli s odpadky ve výtazích, na chodbách a v garážích!!!
  4. Vzhledem k uzavřenému dětskému hřišti výbor usnesením jednomyslně odsouhlasil (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), že p. Hrouda je povinen jednak hřiště připravit na pravidelnou roční revizi (dosypání písku, úklid hraček apod.) a zároveň s ohledem na značné poničení hraček dokoupit za takto poničené adekvátně náhradní a zbývající důkladně vyčistit, aby tyto byly připraveny na nadcházející sezónu.
  5. S ohledem na aktuální situaci ohledně Covidu není možné ani v měsíci listopad a zřejmě ani prosinec 2020 konat shromáždění vlastníků SVJ, kdy se pravidelně každoročně koná shromáždění vlastníků našeho SVJ, výbor tuto situaci bude řešit se správcovskou společností. O aktuální situaci bude výbor informovat.
  6. Trvající úkoly:

– provedení nového přeštítkování zvonků v jednotném formátu (zajistí správní firma),

– zveřejnění srovnávací tabulky ke klecovému oplocení kontejnerů.

Výbor konstatuje, že záležitosti projednané na předchozím výboru byly vyřešeny.

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskusi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JM). Termín následující řádné schůze je stanoven na 16.12.2020 od 18:30 v místnosti výboru.

Dne 18.11.2020 zapsal KP.

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20201118-Zapis_ze_schuze_vyboru

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..