Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 07.12.2022

Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:00 hod. schůzi výboru v prostorách restaurace Rotondo, a to na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byl přítomen také JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Ing. Jan S. Marek (dále jen „JSM“), jako host pan Hrouda, p. Toman (First s.r.o.). MZ dále navrhl, aby předsedající dnešní schůze byl MZ, a zapisovatelem a ověřovatelem KP. Tento návrh byl jednomyslně schválen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ předestřel program dnešní schůze, který byl jednomyslně, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).  

  1. Čidla v garážích SPL Service s.r.o.

Výbor konstatoval, že po konzultaci věci s výše uvedenou společností je systém protipožárních čidel zastaralý, již se nevyrábí a v současnosti nejsou potřebné náhradní díly, proto výbor oslovil 3 subjekty s předložením cenových nabídek na renovaci systému týkající se kouřových čidel, protipožárních kabelů, hlásičů tak, aby systém byl min. 10 let funkční, byl dálkově spravovatelný přes internet. Poté co budou výboru předloženy konkurenční nabídky, rozhodne se dál.

  1. Elektromobilita

Výbor stále řeší tuto problematiku, a to zejména v souvislosti s páteřním rozvodem elektřiny pro dobíjení. Ve spolupráci s p. Neužilem (E.ON) byla podána žádost o podklady pro zřízení centrální přípojky vůči PRE. Prozatím bez reakce.  

III. Aktuální opravy, úpravy a modernizace + různé

  1. Výbor informuje, že bylo odsouhlaseno pořízení „mobilních nástěnek“ do našich výtahů, do většího 2xA4, do menšího 1xA4, a to z toho důvodu, že jakékoli zprávy a informace nebudou do výtahu lepeny, ale budou umístěny na mobilní nástěnku. Výbor toto jednomyslně přijal usnesením (přijato 3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).
  2. Výbor oznamuje, že do všech kočárkáren v našich domech bude přístup pouze na čip, zároveň bude nutné osadit zámky i okna v kočárkárnách – výbor toto jednomyslně přijal usnesením (přijato 3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), což by mělo eliminovat další možnosti krádeží a zvýší se tím bezpečnostní opatření proti krádežím. V této souvislosti výbor rozhodl, že již nebude vydávat klíče ke kočárkárnám. Bude pouze evidovat požadavky na zpřístupnění kočárkárny.
  3. Výbor rozhodl, co se týká dětského hřiště, že od r. 2023 budou navýšeny roční zálohy pro každé SVJ na našem sídlišti NOVÉ ZAHRADNÍ MĚSTO, která se podílí na nákladech na chod a údržbu dětského hřiště vzhledem k růstu základních cen a inflaci, a to o 20% – výbor toto jednomyslně přijal usnesením (přijato 3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). O tomto rozhodnutí budou ostatní SVJ informovány.
  4. Výbor informuje, že v důsledku dlouhodobé velmi dobré práce p. Hroudy, zvyšujících se základních cen, inflace, jednomyslně přijal usnesením (přijato 2 hlasy pro, 1 se zdržel, 0 proti) o zvýšení odměn o 25% ve smlouvách na úklid v domech, zeleně i sněhu.
  5. V souvislosti s modernizací domovních telefonů a zajištění lepšího zabezpečení našeho domu bude v prostorách garáží nataženy nové optické kabely pro páteřní intranet sloužící bezpečnostním prvkům objektu. Stávající metalické rozvody jsou výkonově již nedostačující. Výbor tímto pověřil společnost TECHNISERV, která je zodpovědná za původní infrastrukturu vybudovanou před cca 10 lety.
  6. Výbor informuje o pojistné události – vandalizmus – 5x zničené digitální jističe měřící spotřebu elektrické energie v garážových stáních. Škodná událost přesahuje částku 14020,-Kč a to jen na zničených jističích. Cena nezahrnuje vícepráce nutné k nápravě škody. Výbor požádal správní firmu FIRST, aby pomohla dohledat ve vyúčtování přesné náklady na opravu.
  7. Výbor zdvořile vyzývá vlastníky bytů, příp. nájemníky byty užívající, aby udržovali pořádek a čistotu ve společných prostorách. 

Výbor konstatuje, že záležitosti projednané na předchozím výboru byly vyřešeny. 

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskusi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JSM). Termín následující řádné schůze je stanoven na 4.1.2023 od 18:00hod. v restauraci Rotondo. 

Dne 7.12.2022 zapsal KP, ověřil JSM, MZ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..