Zápis z jednání výboru konaného dne 23.09.2020

Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 23.9.2020

Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30 hod. schůzi výboru na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byl přítomen také JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Ing. Jan Marek (dále jen „JSM“). MZ dále navrhl, aby předsedající dnešní schůze byl MZ, a zapisovatelem a ověřovatelem KP. Tento návrh byl jednomyslně schválen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ předestřel program dnešní schůze, který byl jednomyslně, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

I. Situace okolo pandemie tzv. koronaviru

Výbor stále bedlivě sleduje aktuální situaci a opatření vlády ČR v tomto směru. S ohledem na nepříznivou situaci výbor upozorňuje všechny spoluvlastníky a obyvatele nacházející se v našich domech a společných prostorách, aby se vůči sobě navzájem chovali ohleduplně, nosili roušky a dodržovali od sebe diskrétní odstup. 

 II. Strojové čištění garáží + dodržování pořádku v garážích a společných prostorách

Výbor po přechozím navržení termínů p. Hroudou vybral termín 4. a 5.11.2020 k provedení strojového čištění našich garáží. Zároveň apeluje na všechny spoluvlastníky a obyvatele nacházející se v našich domech a společných prostorách, aby dbali na čistotu v garážích a společných prostorách, neodhazovali zde žádné odpadky, a taktéž neznečisťovali plochy parkovacích stání provozními kapalinami vytékajícími z vozidel.

III.          Různé

 1. Výstavba oplocení pozemku se vstupní brankou za domem I 5 byla realizována, vstup na tento pozemek je výhradně jen pro členy našeho SVJ a operativního důvodu na číselný kód (nikoli na klíč, jak bylo původně avizováno), který bude každému vlastníkovi bytu v domě zaslán skrze email. Výbor apeluje na vlastníky, aby nesdělovali tento kód nikomu neoprávněnému (třetí osoby).
 2. KP informován výbor, že byl kontaktován právní zástupkyní VŠ s návrhem na zaplacení škody, která byla SVJ touto osobou způsobena s tím, že by tato dohoda byla součástí soudní dohody o vině a trestu. Výbor tento návrh odsouhlasil (200.000,-Kč do 2 měsíců od uzavření dohody a každý další měsíc 3.000,-Kč až do úplného zaplacení škody) s podmínkou, že bude uzavřena pod ztrátou výhody splátek, tj. nezaplacením jedné ze splátek je celý zbylý dluh splatný ihned, a zároveň pokud dohoda nebude schválena soudem, nechť je uzavřena ve formě notářského zápisu s přímou vykonatelností.
 3. JSM informoval výbor, že se spol. SPL Servis při revizi elektronických zámků ve žlutých dveřích zjistila, že 3 ks nejsou plně funkční. JSM doporučil zámky nechat repasovat. SPL Servis vzal jeden zámek na zkoušku a čeká se na rozhodnutí subdodavatele, zda je možné zámek „oživit“ nebo bude nutné koupit nový.
 4. Klece na kontejnery – bude zveřejněna srovnávací tabulka tak, aby vlastníci byli plně informováni o výhodnosti varianty vybudování klecí, které by byly otevírány na čip. V dalším postupu dojde k opětovnému oslovení možných dodavatelů k předložení nabídek, aby výbor mohl rozhodnout, kdo danou zakázku provede.
 5. S ohledem na aktuální situaci ohledně Covidu s největší pravděpodobností nebude možné v měsících říjen ani listopad konat shromáždění vlastníků SVJ, kdy se pravidelně každoročně koná shromáždění vlastníků našeho SVJ, výbor bude situaci sledovat. Pokud to situace umožní, výbor vybere náhradní termín.
 6. JSM informoval výbor, že technik správní firmy pan Toman dostal konečně od společnosti PRE seznam požadovaných dokumentů nutných pro případnou instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily. V současné době probíhá jejich dohledání a zpracování. O dalším postupu bude výbor informovat.
 7. Byly dokončeny opravy a vymalování poškozených zdí v garážích -1.p. Během října a listopadu budou opravy pokračovat v garážích -2.p a v nejvíce exponovaných částech společných prostor (chodby u schránek a výtahů).
 8. Trvající úkoly:

– provedení nového přeštítkování zvonků v jednotném formátu (zajistí správní firma).

Výbor konstatuje, že záležitosti projednané na předchozím výboru byly vyřešeny.

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskusi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JM). Termín následující řádné schůze je stanoven na 7.10.2020 od 18:30 v pizzerii Rotondo.

Dne 23.9.2020 zapsal KP.

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20200923-Zapis_ze_schuze_vyboru

 

3 komentáře: „Zápis z jednání výboru konaného dne 23.09.2020

 • avatar
  27.09.2020 (20:44)
  Trvalý odkaz

  Dobrý den, do kdy a jakým způsobem bude možné nahlásit změnu, kterou chci mít na štítku domovních zvonků?
  Předem děkuji.
  Müllerová

  Reagovat
 • avatar
  04.10.2020 (21:11)
  Trvalý odkaz

  Dobrý den,

  Ohledně III.7 – bylo by možné zároveň opravit poškozenou zeď vedle výtahu -1.p, vchod 5?

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..