Zápis z jednání výboru konaného dne 17.06.2020

Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 17.6.2020

Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30 hod. schůzi výboru na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byl přítomen také JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Ing. Jan Marek (dále jen „JM“) a jako host technik správní firmy First s.r.o. Jan Toman (dále jen „JT“). MZ dále navrhl, aby předsedající dnešní schůze byl MZ, a zapisovatelem a ověřovatelem KP. Tento návrh byl jednomyslně schválen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ předestřel program dnešní schůze, který byl jednomyslně, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

I. Situace okolo pandemie tzv. koronaviru

Výbor stále bedlivě sleduje aktuální situaci a vydaná vládní „rozvolňovací“ opatření v tomto směru. V našich domech se ke dni konání schůze výboru neobjevilo žádné další karanténní opatření či dokonce prokázání koronavirového onemocnění. I nadále výbor apeluje na všechny spoluvlastníky a obyvatele nacházející se v našich domech a společných prostorách, aby se vůči sobě navzájem chovali ohleduplně, dodržovali od sebe alespoň diskrétní odstup (1,5 metru). V případě zaznamenání karanténního opatření (či výskytu onemocnění) bude proveden mimořádný úklid zahrnující prostory, se kterými mohly přijít předmětné osoby do styku. S ohledem na aktuálně panující situaci bylo výborem rozhodnuto o sejmutí všech upozornění visících ve výtazích a na nástěnkách –  odsouhlaseno (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

II. Písemná odpověď tazateli

Výbor na 6 stranách zpracoval písemnou odpověď tazateli na jím předložených 14 otázek (zahrnující i podotázky) s tím, že veškeré zde uvedené námitky či výtky tazatele byly vyhodnoceny výborem jako naprosto neopodstatněné a irelevantní. Zároveň výbor odsouhlasil konečné znění textu odpovědi s tím, že písemná odpověď bude oproti podpisu předána tazateli A. Kimovi předsedou výboru – toto odsouhlaseno (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

III. Kóje na odpad

MZ informoval výbor o tom, že námi vybraný zhotovitel díla ho telefonicky kontaktoval s tím, že bohužel v důsledku odchodu několika zaměstnanců nedisponuje v dohledné době pracovní kapacitou ke zpracování zakázky. Výbor v této souvislosti rozhodl (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti), že osloví další možné zhotovitele k předložení nabídek ke zhotovení díla.

Zároveň výbor na podkladě známých vstupních veličin provedl analýzu věci s tím, že předpokládaná investice do daného díla (okolo 300.000,- Kč) by se vrátila po 5 letech. V tomto směru se zabýval i obsáhlým emailem jednoho z členů SVJ a důkladně přezkoumal jeho obsah a navrhovaná řešení, kdy však s většinou zmíněných výpočtů či provedené argumentace nemůže souhlasit.

O dalším postupu bude MZ výbor informovat.

IV. Různé

 1. JM informoval výbor, že proběhlo jednání s PRE ohledně možnosti instalace dobíjecích stanic pro elektromobily, s ohledem na řadu technických problémů budou jednání pokračovat.
 2. Realizace výstavby oplocení pozemku se vstupní brankou za domem I 5 se řeší a bude v nejbližší době provedena.
 3. Trvající úkoly v důsledku nouzového stavu a jiné: – provedení nového přeštítkování zvonků v jednotném formátu (zajistí správní firma).

Výbor konstatuje, že záležitosti projednané na předchozím výboru byly vyřešeny.

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskusi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JM). Termín následující řádné schůze je stanoven na 15.7.2020 od 18:30 v pizzerii Rotondo.

Dne 17.6.2020 zapsal KP.

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20200617-Zapis_ze_schuze_vyboru

3 komentáře: „Zápis z jednání výboru konaného dne 17.06.2020

 • avatar
  17.07.2020 (23:57)
  Trvalý odkaz

  Mam tři dotazy na výbor. Prosím o odpověď.
  1. Proč členové výboru nezveřejní transparentně na stránce nabídky firem a podmínky výběrových řízení, včetně výběru firmy na výstavbu kóje na odpad ? Slyšel jsem tvrzení, že výborem vybraný zhotovitel je firma paní Zamrazilové. Ať to klidně realizuje firma paní Zamrazilové nebo kamarád pana Poláka, ale za nejnižší cenu ! Připomínám, že členové výboru spravující naše peníze je mají vynakládat s péčí řádného hospodáře, ne ve svůj vlastní prospěch, nebo prospěch spřízněných osob. Jsou to naše peníze, které musíme platit do fondu oprav.

  2. Z jakých zdrojů hodlá výbor financovat výstavbu kójí na odpad ? Vlastníci ne odsouhlasili výboru nadpoloviční většinou na shromážděni investici do výstavby kóje. Výstavbu kóje nelze financovat z fondu oprav, ten je určen na údržbu společných prostor, které jsou stejně v žalostném stavu !
  Z čeho chce výbor financovat výbor tuto výstavbu ? Prípomínám, že fond oprav není možné použít na výstavbu kóje ani na nákup služeb provozu domu (p Hrouda, Hroudová, a další)

  3. Četl jsem dotazy tazatele na výbor, které podepsaly desítky majitelů. Většina dotazů se týkala oblasti jak výbor nakládal s našimi penězi, proč nakoupil předražený nátěr oken (asi 4x dráž než sousední dům) a další dotazy k předraženým službám obstaraným bez transparentního výběru. Výzvu jsem nepodepsal, no dotazy mi připadají adekvátní v rámci práv majitelů a očekával bych odpověď výboru a vysvětlení předražených zakázek. Jaký je důvod proč výbor musí žalovat tazatele místo zveřejnění odpovědí ? Proč výbor zastrašuje tazatele a neodpovídá na dotazy jak spravuje naše finance. Mě by to taky zajímalo !

  Reagovat
  • avatar
   24.07.2020 (15:32)
   Trvalý odkaz

   Výbor SVJ považuje vyřčená tvrzení p. Miroslava Koláře uvedená v komentáři k Zápisu z jednání výboru konaného dne 17.06.2020 za naprosto nesmyslné a nepravdivé.

   ad 1) Tvrzení, že firma pí. Zamrazilové bude realizovat výstavbu kójí je nesmysl, neboť pí. Zamrazilová ani žádnou firmu nevlastní. Totéž platí o dalších mystifikacích. Dodavatele na nové zakázky volíme vždy mezi prověřenými firmami, které nejsou nikterak provázané se členy výboru.

   ad 2) K realizaci kójí na kontejnery prozatím nedošlo, a to z důvodu uvedeného v zápisu z jednání výboru ze dne 17.6., v současné době jsou posuzovány i možnosti navýšení počtu kontejnerů na směsný odpad nebo navýšení počtu jejich svozů společností AVE. Propočítávali jsme různé varianty. V zápisu je uvedeno řešení celé situace.

   ad 3.) Výbor na dotazy reagoval, jak je zmíněno v posledním zápise. Že by zakázka na nátěr oken byla 4x draží je opět dezinformace.

   ad 4.) „Miroslav Kolář“ není veden na CUZK jako vlastník BJ. Tedy není členem SVJ a tedy výbor není povinen na jeho další připomínky reagovat.

   (Za předsedu SVJ zveřejnil JSM.)

   Reagovat
 • avatar
  02.08.2020 (21:34)
  Trvalý odkaz

  Dobrý den,
  aniž bych do toho jakkoli chtěl zasahovat, předpokládám, že dopis tazatele, ani odpovědi zveřejněny nikde nejsou (bod 2 zápisu). Chtěl bych se zeptat, čeho se to alespoň rámcově týkalo?

  Ještě se chci dotázat, zda by v rámci seznámení se sousedy, výměny různých tipů na aktivity s dětmi atd.., nemohlo na těchto stránkách existovat nějaké fórum. Co si o tom myslíte?

  Předem děkuji za reakci a přeji pěkný den,
  Ondra Novák

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..