Zápis z jednání výboru konaného dne 17.02.2021

Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 17.2.2021

Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30 hod. schůzi výboru v prostorách místnosti výboru v -1PP budovy K, a to na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byl přítomen také JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Ing. Jan Marek (dále jen „JM“). MZ dále navrhl, aby předsedající dnešní schůze byl MZ, a zapisovatelem a ověřovatelem KP. Tento návrh byl jednomyslně schválen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ předestřel program dnešní schůze, který byl jednomyslně, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

I. Situace okolo pandemie tzv. koronaviru (nouzový stav pokračuje)

Výbor stále bedlivě sleduje aktuální situaci a opatření vlády ČR v tomto směru. S ohledem na nepříznivou situaci výbor upozorňuje všechny spoluvlastníky a obyvatele nacházející se v našich domech a společných prostorách, aby se vůči sobě navzájem chovali ohleduplně, nosili roušky a dodržovali od sebe diskrétní odstup. Zároveň výbor žádá, aby mu neprodleně byly sděleny informace o nařízení karantény či covid pozitivních obyvatelích, aby mohl přijmout příslušná mimořádná opatření včetně provedení příp. mimořádného úklidu, dezinfekce a informování členů SVJ o nastalé situaci.

II. Pojistná událost – zatékání střechou

Výbor informuje, že důsledku poškození izolace střechy povětrnostními vlivy v domu I č.7 došlo k zatečení dešťové vody mimo svod do bytů. Střecha byla opravena a po nahlášení škody pojišťovna Kooperativa poskytla pojistné plnění z pojistné události.

III. Poškození garážových vrat GV7I

Během zimního období došlo k poškození garážových vrat GV7I. Na příjezdové cestě napadl čerstvý sníh. Než se stihlo zajistit jeho odklizení, narazilo auto do otevírajících se vrat. Majitel vozu se přiznal, že auto se sklouzlo na sněhu. Prosíme obyvatele, aby při silném dešti a též sněžení dbali zvláště zvýšené opatrnosti při najíždění do garáže. Daný majitel škodu nahradí ze své pojistky.

IV. Plánovaný úklid garáží

Výbor obdržel od p. Hroudy informaci, že bude nutné rozhodnout o termínu plánovaného čištění garáží v -1PP a -2PP, když termíny budou výboru sděleny a tento na příštím jednání výboru rozhodno, kdy toto bude provedeno.

V. Různé

  1. Výbor zdvořile vyzývá vlastníky bytů, příp. nájemníky byty užívající, aby udržovali pořádek a čistotu ve společných prostorách, neboť chodby a výtahy jsou bezprostředně v den úklidu znečištěny blátem a bahnem, důsledně je třeba v těchto případech používat venkovních rohoží.
  2. Zároveň Výbor zdvořile vyzývá vlastníky bytů, příp. nájemníky, aby neodkládali k odpadovým kontejnerům nábytek apod., které výlučně patří do sběrného dvora. Výbor připomíná, že svozová firma spol. AVE tento „odpad“ neodveze a výbor musí opakovaně (za součinnosti s p. Hroudou) zajišťovat jejich odvoz na náklady společenství.

 

Výbor konstatuje, že záležitosti projednané na předchozím výboru byly vyřešeny.

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskusi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JM). Termín následující řádné schůze je stanoven na 17.3.2021 od 18:30 v místnosti výboru.

Dne 17.2.2021 zapsal KP.

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20210217-Zapis_ze_schuze_vyboru

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..