Zápis z jednání výboru konaného dne 20.1.2016

Zápis ze schůze výboru č. 43 / 2016

Datum: 20. 1. 2016
Přítomní: Pavel Korman (PK), Tomáš Moudrý (TM), Karel Polák (KP), Michal Zamrazil (MZ)
Omluveni: Jan Marek (JM)
Host: Roman Hrouda (RH)

1. Jednání
Volba předsedajícího: PK
Volba zapisovatele: TM
Volba ověřovatele zápisu: MZ
Schválení programu jednání

2. Garážová vrata K
SVJ obdrželo od firmy SPL servis.cz, s.r.o. fakturu na částku 47.105 Kč včetně DPH za opravu v loňském roce neznámým vandalem nabouraných garážových vrat K. Jelikož ale oprava není dokončena úplně a dílo není převzato, výbor jednohlasně schválil neproplacení této faktury až do té doby, než bude oprava provedena kompletně a převzata. Stále se čeká na dodání části hřídele, díky ulomenému dílu se garážová vrata K zasekávají, nemají plynulý pohyb.
Částku 47.105 Kč zaplatila našemu SVJ Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. jako pojistné plnění u škodní události.
Hlasování: pro – PK, TM, KP a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

3. Faktura za web www.svph.cz
Výbor jednohlasně schválil proplacení faktury vystavené JM na částku 8.388 Kč včetně DPH za provoz a údržbu webových stránek www.svph.cz po celý rok 2016.
Hlasování: pro – PK, TM, KP a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

4. Vstupní dveře Mattioliho 3274/7
TM zjistí u technika správní společnosti First, s.r.o. stav opravy vstupních dveří Mattioliho 3274/7. Na dveřích, které jsou v normálním stavu stabilní a otevírají se pouze v případě potřeby zvětšit vstupní prostor, je spodní páčka na otevírání dveří ulomena.

5. Nástrahy na myši
Výbor jednohlasně schválil výměnu nástrah na myši, které jsou umístěny na několika místech v garážích. Stávající nástrahy již expirovaly, jsou na objektu již dva roky místo jednoho. Objednávku zajistí TM u technika správní společnosti First, s.r.o.
Hlasování: pro – PK, TM, KP a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

6. Nová pojistka nemovitosti
Výbor jednomyslně schválil podpis nové pojistky nemovitosti (pro všechny domy Mattioliho 3274) u pojišťovny Kooperativa, a.s. Výboru se podařilo zajistit u pojišťovny Kooperativa, a.s. pojistku s vyššími pojistnými limity za 61.232 Kč za rok. Stávající pojistka u České podnikatelské pojišťovny, a.s. nás vyšla ročně na 84.894 Kč.
Dále výbor zajistil obchodní slevu 30 procent z výše pojistného (a dalších 5 procent z výše pojistného v případě roční platby pojistného) pro případné zájemce z našeho SVJ o pojištění domácnosti na adrese Mattioliho 3274 u pojišťovny Kooperativa, a.s. V případě zájmu piště na vybor@svph.cz.
Hlasování: pro – PK, TM, KP a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

7. Ventilační turbíny
Výbor oslovil 5 firem zabývajících se vzduchotechnikou, zpětnou vazbu podaly 4 firmy, z toho osobně přijela 1, která následně poslala i cenovou nabídku (firma REA Company). Cenová nabídka na celý objekt v případě slabších turbín vychází celkem na 125.292,50 Kč včetně DPH, v případě silnějších turbín dokonce na 172.242,40 Kč včetně DPH. Po rozsáhlé diskuzi ohledně daného problému výbor jednomyslně schválil to, že se TM u firmy REA Company pokusí zajistit cenovou nabídku na silnější turbíny pouze pro vchod Mattioliho 7, která by se případně odsouhlasila a následně zrealizovala. Podle následného ohlasu majitelé bytů ve vchodu Mattioliho 7, by se případně osadil zbytek budovy.

8. ČPP
TM nahlásí ČPP škodnou událost – při tání sněhu došlo k poškození osobního automobilu znečištěnou vodou. O výsledku bude informovat majitele automobilu.

9. RH
RH oznámil výboru změnu trvalé adresy, výbor tuto informaci vzal na vědomí.

10. Odměny členům výboru
Výbor jednomyslně schválil odměny členům výboru na rok 2016 navržené PK. S účinností od 1. 1. 2016 je měsíční výše odměn (v hrubém) jednotlivých členů výboru SVJ schválena takto: PK 5450 Kč, KP a TM 3400 Kč, MZ 2750 Kč a JM 0 Kč. V roce 2016 budou výplaty odměn prováděny tak, že odměna za daný kalendářní měsíc bude splatná prvního pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, za který se platí, s tím, že výplaty budou nerovnoměrné, a to následující: za leden 2016 (v hrubém) PK 38.010 Kč, KP a TM 13.410 Kč, MZ 5.610 Kč a JM 0 Kč, za únor až prosinec 2016 (v hrubém) PK, KP, TM a MZ 2.490 Kč a JM 0 Kč. Rozvrh výplat v roce 2017 a následujících bude rovnoměrný, ledaže výbor svým usnesením určí něco jiného.
Hlasování: pro – PK, TM, KP a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

11. Dětské hřiště
Výbor jednomyslně schválil platbu ve výši 7.684 Kč, jedná se o zálohovou platbu na provoz a údržbu dětského hřiště Mattioliho na rok 2016. Dále výbor jednomyslně schválil nákup nových herních prvků ve výši do 25 tisíc, na nákupu nových herních prvků se budou podílet i ostatní SVJ na sídlišti NZM.
Hlasování: pro – PK, TM, KP a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

Závěr
Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách schválil všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svoji námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu.
Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, domovníkovi a dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů.
Tento zápis zveřejní na stránkách společenství www.svph.cz JM a na nástěnky v každém vchodu vyvěsí TM.
Termín následující schůze výboru je stanoven na 17. 2. 2016 v 18:30 v pizzerii Rotondo.

Dne 21. 1. 2016 zapsal TM
Dne 22. 1. 2016 ověřil MZ

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20160120-Zapis_ze_schuze_vyboru

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..