Zápis z jednání výboru konaného dne 18.06.2013

Zápis z jednání schůzky výboru SVJ Park Hostivař  – konaného dne  18. června 2013
za účasti členů výboru:   M.Voříšková,  M. Zamrazil , P. Korman,  K. Polák, J.Marek, T. Moudrý, M. Třísková

členové  výboru byli pozvánkou seznámeni s programem schůze:

 1. kontrola úkolů z minulé schůzky
 2. volba předsedy a místopředsedů výboru
 3. rozdělení agendy výboru mezi  jednotlivé členy
 4. hlavní úkoly výboru do dalšího období dle závěrů ze shromáždění VJ
 5. úkoly pro správce

Ad 1/

Garážová vrata
Informaci o závadě na vratech v domě K prověřil domovník dne  22.5.2013: mag. Smyčka reaguje na průjezd vozů a domovník nezaznamenal chybovost vrat. Na vratech byl proveden servis, v zásadě  nevykazují vady (nad běžné opotřebení).
Úkol pro správce: žádáme o zaslání posledních revizních zpráv obou garážových vrat. Informovat výbor o výsledku a zjištěních  této firmy a reagovat na:

Opětovné vlhnutí vnitřních zdí v obou podlažích garáží
Oškrábání a nový nátěr má v úkolech stanoven pan domovník.

Úprava zeleně po zimě a event. dovýsadba nových stromů
Břečťan poškozující fasády byl odstraněn.

Nechť správce sdělí termíny, do kdy budou výše uvedené úkoly splněny.

 

Ad 2/

Volba předsedy výboru a místopředsedů
Předseda: Mgr. Pavel Korman
Místopředseda: JUDr. Karel Polák
Místopředseda: Tomáš Moudrý

 

Ad 3/

Rozdělení agendy výboru mezi  jednotlivé členy
Obecné záležitosti a právní agenda: Mgr. P. Korman
Dlužníci a právní agenda: JUDr. K. Polák
IT – webové stránky, kontroly účetnictví a smluv, komunikace: Ing. J. Marek
Provozní záležitosti: T. Moudrý
Finanční záležitosti, kvalita práce smluvních firem, zápisy ze schůzí výboru: Ing. M. Třísková
Technické záležitosti, kontakt s p. Brožem: Ing. M. Zamrazil
Kontaktní osoba pro styk se správcovskou firmou: JUDr. M. Voříšková

 

Ad 4/ 

Hlavní úkoly výboru do dalšího období dle závěrů ze shromáždění VJ
Výbor projednal a schválil návrh kolegy Marka na realizaci webových stránek společenství, jejich servis, provoz, webhosting a správu obsahu, registraci a správu domény. Stránky dle návrhu budou obsahovat aktuální informace o fungování SVJ. Tyto činnosti byl spravoval člen výboru  J.Marek. Výbor jej požádal o předložení Smlouvy o dílo, na jejímž základě by tyto činnosti prováděl.

Výbor pověřil M. Třískovou k jednání s peněžními ústavy ohledně zjištění informací, jaké nabízejí podmínky  pro vedení běžných účtů právnických osob.

Výbor vzal na vědomí informaci K. Poláka o žádosti Policie ČR v nejmenované trestní věci, v níž policie žádá o zaslání  konkrétních informací  s tím, že tuto  záležitost  s policií  dořeší.

 

Ad 5 /

Úkoly pro správce

Garáže:

 • v I.PP domu I u zadní zdi parkuje dlouhodobě červené BMV. Žádáme o umístění upozornění pro majitele o zákazu takovéhoto parkování.
 • často parkují auta, a to i přes noc, na sešikmených komunikacích garáží přímo u žluté čáry. Žádáme správce, aby přímo na zeď u těchto částí komunikace namaloval (barvou, sprejem) značku: zákaz zastavení (B28) a to v zmenšené velikosti dle normy o průměru 500 mm.

 

Domovník:

Výbor žádá správce o poskytnutí výkazu práce domovníka v jednotlivých dnech, a to za účelem průkaznosti, co který den dělal, jaké závady zjistil a jaký je způsob a termín jejich řešení. Jde o zjištění, zda je prací na našich domech přetížen či nikoliv. V kladném příkladě pak tuto situaci řešit.

 • nezavírají se vchodové dveře v domě č. 7, II. patro
 • nesvítí zářivka v I.PP u parkovacího stání cca 52
 • zábrany proti holubům – z informací členů výboru vyplynulo, že nejde  pouze o ojedinělý problém (řešený minulý měsíc u domu I), ale všude, kde jsou obdobné, resp. stejné plošky u větráků, dochází ke znečištění od holubů.

Výbor navrhuje řešit tento problém (pokud již nebylo v 1. případě vyřešeno instalací zábrany, o čemž výbor zatím nebyl informován)  jednorázově.

U vchodu č. 5 je zarostlý kačírek u chodníku ke vchodu, ale zejména je tam utržená zábrana u zábradlí, která měla zabránit spadu kamínků a hlíny a dešťové vody do zelené plochy trávníku. Navrhujeme zabetonovat, resp. napevno ukončit tento pruh a místo kačírku položit dlažbu (stejnou jaká je u zvonků).

V souvislosti se změnou výboru je třeba:

 • zajistit 4x univerzální klíč od společných prostor (do kanceláře výboru)
 • 3x  univerzální čip ke všem vchodům
 • zajistit změnu kontaktního telefonu EPS na nového předsedu  P. Kormana   775 179 123 a T. Moudrého: 777 699 374

Úkoly pro správce:

 • Zaslat výboru jmenný seznam s email adresami VJ a číslo bytové jednotky. (Email adresy by správce měl mít k dispozici neboť si je vyžádal na II. VH.
 • Doplnit do obchodního rejstříku předepsané listiny, tj. účetní závěrky za každý rok. Též zaslat výboru v elektronické podobě.

 

Z á v ě r :

Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách schválil všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci k zajištění požadovaných úkolů.

Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství (zajistí J. S. Marek) a jeho stručná verze bude zveřejněna na nástěnkách v každém vchodu. Vyvěšení na nástěnkách zajistí T. Moudrý.

Další schůzka výboru se bude konat v úterý 16. července 2013 v 18,30 hodin.

Zapsala dne  18. 6. 2013  M. Voříšková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..