Zápis z jednání výboru konaného dne 26.8.2015

Zápis ze schůze výboru č. 38/2015

Datum: 26. 8. 2015

Přítomní: Karel Polák (KP), Tomáš Moudrý (TM), Michal Zamrazil (MZ)

Omluveni: Pavel Korman (PK), Jan Marek (JM)

  1. Jednání

Volba předsedajícího: KP

Volba zapisovatele: TM

Volba ověřovatele zápisu: MZ

Schválení programu jednání

  1. First, s.r.o.

Výbor vedl debatu se zástupcem společnosti First, s.r.o. (nová správcovská firma od 1.10.2015) ohledně postupu převzetí správy našich domů od stávající správcovské firmy Jiviš, s.r.o. Výbor jednohlasně schválil podpis plné moci. Podepíše PK a TM.

Hlasování: pro – KP, TM a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

  1. Sousedské setkání

Výbor po debatě ohledně Sousedského setkání, které se bude konat dne 31.8.2015 na pozemku za domem I jednohlasně schválil podpis smlouvy k tomu určené. Podepíše PK a TM.

Hlasování: pro – KP, TM a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

  1. Podpis dodatku ke smlouvě Pražská teplárenská, a.s.

Výbor jednohlasně schválil podpis dodatku ke smlouvě Pražská teplárenská, a.s. Dodatek se týká úspory, od 1. 1. 2016 se nám sníží platby za sjednaný výkon. Podepíše PK a TM.

Hlasování: pro – KP, TM a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

Závěr

Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách schválil všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svoji námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu.

Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, domovníkovi a dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů.

Tento zápis zveřejní na stránkách společenství www.svph.cz JM a na nástěnky v každém vchodu vyvěsí TM.

Termín následující schůze výboru je stanoven na 23. 9. 2015 v 18:30 v pizzerii Rotondo.

Dne 26. 8. 2015 zapsal TM

Dne 9. 9. 2015 ověřil MZ

Kompletní zápis ve formátu PDF ke stažení: 20150826-Zapis_ze_schuze_vyboru

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..