Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 09.02.2022

Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 9.2.2022  

     Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:00 hod. schůzi výboru v prostorách restaurace Rotondo, a to na podkladě dříve stanoveného termínu, kdy této schůze byl přítomen také JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Ing. Jan S. Marek (dále jen „JSM“), jako host p. Hrouda. MZ dále navrhl, aby předsedající dnešní schůze byl MZ, a zapisovatelem a ověřovatelem KP. Tento návrh byl jednomyslně schválen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti). MZ předestřel program dnešní schůze, který byl jednomyslně, jak je v níže uvedených bodech uveden odsouhlasen (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).

I. Shromáždění per rollam

V rámci schůze výboru byly sečteny odevzdané písemné pozvánky s hlasováním ohledně řešení domovních telefonů. Odevzdáno bylo celkem 38 hlasů, z nichž 3 hlasy nebyly platné (neobsahovaly zaškrtnutí zvolené varianty hlasování). Z celku tak bylo odevzdáno pouze 20,71% hlasů, nedošlo tedy k získání nadpoloviční většiny hlasů. Usnesení tak nemůže být považováno za relevantní z důvodu neusnášeníschopnosti. 

Jak již bylo avizováno i přes tuto skutečnost, výbor s ohledem na havarijní stav zvonků, domovních videotelefonů a vnějších tabel (např. u domů 7I a 3J již přestaly fungovat úplně), bude uskutečněné hlasování považovat za závazné doporučení, kterým se při rozhodování o zvolené variantě bude výbor řídit. Hlasování dopadlo tak, že pro variantu první bylo odevzdáno 32 hlasů (17,55% ze všech vlastníků, 84,74% z odevzdaných hlasů) – tato varianta tak byla výraznou většinou vybrána. Pro doplnění pro variantu druhou byl 1 hlas (0,41%, 2%), pro variantu třetí 2 hlasy (1,25%, 6,04%), neplatné hlasy byly 3 (1,5%, 7,22%).

II. Problematika výměny zvonků, domovních videotelefonů a vnějších tabel

Výbor na podkladě výsledků hlasování na shromáždění per rollam ohledně této problematiky projednal aktuální situaci a vzhledem k havarijnímu stavu svým usnesením jednomyslně (3 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti) rozhodl o pořízení daných zařízení u spol. BusinessCom, s.r.o. JSM upozornil na to, že nehledě na zvoleného zhotovitele s největší pravděpodobností dojde k navýšení ceny, neboť bude nutné u každého vchodu mít samostatnou UPS jednotku (záložní zdroj) a nastavení UTP kabelů, odhadem by toto navýšení i s DPH nemělo být vyšší než 220.000,- Kč. 

III. Aktuální opravy, úpravy a modernizace + různé

  1. Výbor informuje, že byla ve spolupráci se správcovskou společností došlo k opravení dlažby před vchodem domu J, a také k provedení vymalování nejvíce znečištěných míst v našich domech. 
  1. V pátek, 18.2.2022 by měla proběhnout schůzka za účelem instalace měřících modulů spotřeby elektrické energie v garážích, a také za účelem instalace záložního zdroje pro nouzové napájení čteček a zámků dveří. 
  1. Pan Kolář (za správce) zajistí poražení stromu u vchodu 5I, dále odvoz nadměrného odpadu ze společných prostor a ve spolupráci s SPL servis pak i bezdrátové spojení zámků u vchodových dveří  1K, 3J, 5I, 7I.
  1. Ohledně proudové smyčky na vjezdu GV-1K se čeká na výrobu krabice, instalaci provede spol. Altoma.
  1. Spol. E.ON čeká na zaslání informací ohledně možné kapacity pro nabíjecí stanice PRE ve věci zpracování projektové dokumentace k instalaci dobíjecích stanic e-aut. Znovu připomínáme, že dobíjení e-aut, e-kol, e-motorek z dostupných zásuvek ve veřejných prostorách garáží může způsobit požár!
  1. First čeká na materiál, který prozatím není na skladě, a to k provedení oplechování všech žlutých dveří v garážích. Dále čeká na cenové nabídky k vymalování chodby 1. patra domu 1K, posléze dojde po odsouhlasení CN výborem k realizaci. 
  1. Výbor zdvořile vyzývá vlastníky bytů, příp. nájemníky byty užívající, aby udržovali pořádek a čistotu ve společných prostorách, neboť chodby a výtahy jsou bezprostředně v den úklidu znečištěny blátem a bahnem, důsledně je třeba v těchto případech používat venkovních rohoží. 

Výbor konstatuje, že záležitosti projednávané na předchozím výboru byly vyřešeny. 

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskusi a připomínkách projednal všechny uvedené body programu jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svou námitku k projednávanému bodu, byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JSM). Termín následující řádné schůze je stanoven na 16.3.2022 od 18:00 v restauraci Rotondo. 

Dne 9.2.2022 zapsal KP

2 komentáře: „Zápis ze schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 09.02.2022

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..