Tag Archives: garážová vrata

Zápis z jednání výboru konaného dne 04.06.2014

Datum: 04.06.2014 Přítomní: J. S. Marek (JSM), M. Třísková (MT), M. Zamrazil (MZ), P. Korman (PK), T. Moudrý (TM), K. Polák (KP) Omluveni: M. Voříšková (MV) Hosté: — Jednání: Volba předsedajícího: PK Zapisovatele: JSM Ověřovatele zápisu: KP Schválení zápisu z předcházejícího jednání, podpis zápisu z předcházejícího jednání. Schválení programu jednání

Zápis z jednání výboru konaného dne 14.05.2014

Přítomní: J. S. Marek (JSM), M. Voříšková (MV), P. Korman (PK), T. Moudrý (TM), M. Zamrazil (MZ) Omluvili se: M. Třísková (MT), K. Polák (KP) Hosté: Roman Hrouda, domovník (RH), Hnízdil – TECHEM (PH), Koutský – TECHEM. Jednání: Volba předsedajícího: JSM Zapisovatele: JSM Ověřovatele zápisu: TM Schválení zápisu z předcházejícího

Záznam z jednání výboru konaného dne 30.04.2014

Záznam ze schůze výboru č. 15/2014 Přítomní: J. S. Marek (JSM), K. Polák (KP), M. Voříšková (MV) Omluvili se: P. Korman (PK), T. Moudrý (TM), M. Třísková (MT) Neomluvili se: M. Zamrazil (MZ) S ohledem na počet přítomných členů nebyl výbor usnášeníschopný.

SPL servis.cz: Smlouva o dílo „instalace sekčních vrat v objektu K“

Abstrakt smlouvy: Firma se zavazuje provést kompletní dodávku a montáž akce: „instalace sekčních vrat“, v objektu Nové zahradní město IJK (vjezd objektu K) a to v rozsahu cenové nabídky ze dne 28.4.2014, která je součástí této smlouvy. Dílo bude zahájeno dne 19.5.2014 a předáno objednavateli 30.6.2014. Text smlouvy je ke

Zápis z jednání výboru konaného dne 02.04.2014

Přítomní: J. S. Marek (JSM), T. Moudrý (TM), K. Polák (KP), P. Korman (PK), M. Voříšková (MV), M. Zamrazil (MZ) Omluvili se: M. Třísková (MT) Hosté: členové SVJ – Irena Knausová, Markéta Benešová, Zuzana Chaloupková a další (celkem 10 maminek) Jednání: Volba předsedajícího: PK Zapisovatele: JSM Ověřovatele zápisu: KP Schválení

Zápis z jednání výboru konaného dne 26.02.2014

Přítomní: J. S. Marek (JSM), M. Voříšková (MV), P. Korman (PK), T. Moudrý (TM), M. Zamrazil (MZ) Omluveni: K. Polák (KP), M. Třísková (MT) Zápis vytvořil: JSM Termín následující schůzky: 12.03.2014 v 18:30, Pizzerie Rotondo Body jednání: Jednání: Volba předsedajícího: JSM Zapisovatele: JSM Ověřovatele zápisu: PK Schválení zápisu z předcházejícího

Zápis z jednání výboru konaného dne 08.01.2014

Přítomní: J. S. Marek (JSM), M. Voříšková (MV), K. Polák (KP), P. Korman (PK), M. Třísková (MT) Omluveni: T. Moudrý (TM), M. Zamrazil (MZ) Zápis vytvořil: JSM Termín následující schůzky: 23.01.2014 v 18:30, Pizzerie Rotondo Body jednání: Revize úkolů z minulého setkání výboru 09/2013. Výměna měřidel studené a teplé vody a tepla

Zápis z jednání výboru konaného dne 11.12.2013

Přítomní: J. S. Marek (JSM), T. Moudrý (TM), M. Voříšková (MV), K. Polák (KP), M. Zamrazil (MZ), P. Korman (PK) Omluven: M. Třísková (MT) Zápis vytvořil: J. S. Marek Termín následující schůzky mimořádně: 08.01.2014 v 18:30, Pizzerie Rotondo Body jednání: Revize úkolů z minulého setkání výboru 07/2013 a 08/2013. Úkoly z 07/2013:

Zápis z jednání výboru konaného dne 14.11.2013

Přítomní: M. Voříšková, K. Polák, J. S. Marek, T. Moudrý, M. Zamrazil Omluven: M. Třísková, P. Korman Zápis vytvořil: J. S. Marek Termín následující schůzky mimořádně: 20.11.2013 v 18:00, Pizzerie Rotondo Body jednání: Volba předsedajícího jednání výboru – Karel Polák Volba zapisovatele jednání výboru – Jan S. Marek Volba ověřovatele zápisu

Máte tip na dobrého dodavatele?

V rámci revize a kontroly hospodaření zvažujeme možnosti o změnách dodavatelů některých služeb. Jak víte, některé změny již proběhly a jiné jsou v plánu. Kvalitní dodavatelé jsou vzácnost, takže bychom Vás rádi požádali o doporučení. Může se jedna o vlastní firmu nebo firmu, se kterou máte opakovaně dobré zkušenosti nebo

Zápis z jednání výboru konaného dne 21.10.2013

Přítomní: M. Voříšková, P. Korman, J. S. Marek, T. Moudrý, M. Zamrazil Omluven: M. Třísková, K. Polák Zápis vytvořil: J. S. Marek Termín následující řádné schůze: 14.11.2013 v 18:30, Pizzerie Rotondo   Body jednání: Volba předsedajícího jednání výboru – Pavel Korman Volba zapisovatele jednání výboru – Jan S. Marek Volba

Zápis z jednání výboru konaného dne 07.10.2013

Přítomní: M. Voříšková, P. Korman, J. S. Marek, T. Moudrý, M. Třísková, M. Zamrazil Omluven: K. Polák Zápis vytvořila: M. Třísková Termín následující řádné schůze: 21.10.2013 v 18:30, Pizzerie Rotondo Body jednání: Volba předsedajícího jednání výboru – Pavel Korman       J.S.Marek se zdržel hlasování. Volba zapisovatele jednání výboru

Smlouva o dílo na revize a servis slaboproudých technologií

Výbor dne 07.10.2013 uzavřel smlouvu se společností SPL Servis.cz, s.r.o. na servis některých slaboproudých technologií: EPS – elektronický protipožární systém (požární poplachy) ACS – systém řízení přístupů do objektu pomocí čipů STA – televizní a satelitní systém (antény) DT – domovní telefon UPS – záložní zdroje GV – garážová vrata

Zápis z jednání výboru konaného dne 11.09.2013

Přítomní: M. Voříšková, P. Korman, J. S. Marek,  K. Polák, T. Moudrý, M. Třísková Zápis vytvořil: M. Třísková Body jednání: 1)      Prosíme informovat předem o distribuci čipů a klíčů, které nejsou na objednávku výboru. 2)      Výbor rozhodl, že si již nepřeje, aby správce zadával firmě COFELY a.s. další zakázky ve

Jak postupovat, pokud nefungují garážová vrata?

Vjezd do garáží pod blokem K

Tento postup vás provede všemi úkony, které byste měli vyzkoušet k obnovení provozu garážových vrat. Není-li uvedeno jinak, pak postup obecně platí pro vrata jak pod blokem I, tak blokem K. Pokud přijedete k vratům zvenku a nereagují na stisk tlačítka na dálkovém ovládání, zkontrolujte si, že při stisknutí se současně na

Provozní řád podzemních garáží

I. Úvodní ustanovení 1.         Zaparkování vozidel je umožněno na očíslovaném otevřeném či uzavřeném garážovém stání, které je umístěno v prvním podzemním a druhém podzemním podlaží domů na adrese Mattioliho 3274/1, 3, 5 a 7. 2.         Garážovým stáním se rozumí otevřené parkovací stání nebo

Zápis z jednání výboru konaného dne 18.06.2013

Zápis z jednání schůzky výboru SVJ Park Hostivař  – konaného dne  18. června 2013 za účasti členů výboru:   M.Voříšková,  M. Zamrazil , P. Korman,  K. Polák, J.Marek, T. Moudrý, M. Třísková členové  výboru byli pozvánkou seznámeni s programem schůze: kontrola úkolů z minulé schůzky volba předsedy a místopředsedů výboru rozdělení agendy